Manager Financial Control & Accounting

Manager Financial Control & Accounting
Rotterdam90.000Reference: 1200221 august 2023

Organisation

Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 42.000 studenten en er zijn zo'n 4.500 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle onderwijssectoren.
 
Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen wij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid. Hogeschool Rotterdam is ambitieus en wil de beste hogeschool van de Randstad zijn. Vanuit de ondersteunende diensten van de hogeschool willen ze zo goed mogelijk aansluiten op deze ambitie.

Assignment

De doelstelling van accounting (uitgevoerd door FSC) is het meten, verwerken, controleren en communiceren van financiële informatie binnen de hogeschool. De doelstelling van de financial control functie is de borging van adequate financiële processen, uitwerken van standpunten op accounting onderwerpen (in position papers) en detail analyses op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van (periodieke) cijfers. De doelstelling van het fiscale team is om tot een nadere uitwerking en implementatie van het Tax Control Framework te komen.

 • Je geeft leiding aan de managers/coördinatoren van de afdelingen Financial Service Center, Financial Control (inclusief interne beheersing) en Tax-control;
 • Je adviseert de Auditcommissie en de Raad van Toezicht over de financiële inrichting (huishouding), control, financial compliance, governance en wet- en regelgeving;
 • Je geeft richtinggevende financiële adviezen aan directies, CvB en RvT, op het gebied van accounting, proceswijzigingsvoorstellen t.b.v. het mitigeren van proces- en/of fiscale risico’s;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en de coördinatie van het controletraject, verricht door de externe accountant;
 • Je signaleert tijdig financiële procesrisico's en geeft oplossingsalternatieven;
 • Je werkt mee aan het vormgeven van en up-to-date-houden van een tax control framework met inachtneming van het uitvoeren van interne fiscale audits;
 • Je werkt mee aan het vormgeven van en update-to-date houden van het COSO-ICF / three-line-of-defense model en adviseert hierover richting directeur Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC), CvB en de Auditcommissie;
 • Je vertegenwoordigt de hogeschool in landelijke overlegorganen voor het HBO op het gebied van accounting en interne beheersing;
 • Je bent lid van het managementteam, sparringpartner voor en rapporterend aan de directeur AIC.

Profile

Wij zijn op zoek naar een manager die de afdeling kan aansturen, verder richting kan geven en vertegenwoordigen binnen en buiten de hogeschool.

 • Je bent een manager met ruime ervaring in het werkveld;
 • Je hebt brede, gespecialiseerde kennis van accounting en controlling op WO niveau (post doctoraal accountancy dan wel controlling is een sterke pré);
 • Je hebt ervaring met de Planning & Control cyclus binnen een organisatie;
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en in de besluitvormingsprocessen binnen een onderwijsinstelling, de HBO-sector en of de overheid is een pré;
 • Kennis van het financieel-economische proces binnen de HBO-sector en de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving is een pré;
 • Je hebt ervaring in het coördineren van complexe processen en het borgen van zaken; Je hebt kennis van fiscale wet- en regelgeving;
 • Je bent vaardig in het onderhouden van contacten op alle niveaus van de organisatie;
 • Je hebt ervaring in het initiëren van nieuwe verantwoordingsmethodieken op het gebied van accounting en fiscaliteit en in het uitdragen en nakomen hiervan binnen de hogeschool;
 • Je bent vaardig op het gebied projectmanagement (tijdig aanleveren rapportages en coördinatie externe controles);
 • Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen en overtuigingskracht; Je hebt ervaring in de omgang met hooggekwalificeerde professionals.

Contact

If you are interested in this vacancy, we invite you to apply directly via the “Apply” button, stating: the reference number 12002. Unfortunately, we cannot provide any further substantive information about the vacancy in advance as it is extremely confidential.

For general questions or information about our working method, please contact the colleague below.

Mirjam BergOperations Manager

follow us on linkedinReference: 12002
+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn