Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Bridgewell B.V., hierna te noemen 'Bridgewell', besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Bridgewell wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op de website weergegeven informatie. Bridgewell behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op haar website te wijzigen.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Bridgewell anders dan voor eigen gebruik op enige manier de vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Bridgewell garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken beschikbaarheid van haar website. Bridgewell is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Bridgewell of door u aan Bridgewell middels deze website of anderszins langs electronische weg.

Bridgewell garandeert niet dat de informatie dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze site toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn