Manager Risk & Compliance

Manager Risk & Compliance
Zuidelijke RandstadMarktconform salaris + uitstekende arbeidsvoorwaardenReference: 1206829 april 2024

Organisation

Onze opdrachtgever is één van de grootste verzekeraars van Nederland, landelijk actief. Zij onderscheidt zich door een sterke mate van persoonlijke betrokkenheid en door lokale aanwezigheid.

Assignment

De Manager Risk & Compliance ontwikkelt en realiseert riskbeleid, adviseert de interne organisatie hierover en zorgt voor de identificatie, monitoring, verantwoording, rapportage en tijdige en juiste advisering en afstemming.

 • Houdt zich op de hoogte van relevante wet- en regelgeving op het gebied van beheerste bedrijfsvoering;
 • Onderzoekt wat de gevolgen daarvan zijn voor het huidige beleid van de organisatie, onderzoekt en analyseert risico’s en adviseert hierover gevraagd en ongevraagd het bestuur en MT;
 • Coördineert alle riskmanagement en compliance zaken binnen de organisatie;
 • Adviseert en ondersteunt het MT en het bestuur bij het identificeren van de risico’s en het nemen van maatregelen om deze te beheersen;
 • Vertegenwoordigt de organisatie op het gebied van riskmanagement en compliance in voorkomende gevallen naar publiek- en privaatrechtelijke organisaties en neemt deel aan overlegorganen en bijeenkomsten;
 • Initieert/organiseert en realiseert projecten, verander- en verbetertrajecten o.g.v. risk en compliance;
 • Geeft op dynamische wijze vorm aan de inrichting van de afdeling, zodanig dat kwaliteit en kwantiteit is gewaarborgd, veranderingen flexibel kunnen worden doorgevoerd en de organisatie aantrekkelijk is voor haar medewerkers.

Profile

 • WO werk- en denkniveau (in bedrijfskundige richting);
 • Afgeronde WO-opleiding aangevuld met vervolgopleiding op het gebied van Riskmanagement;
 • Specifieke riskmanagement-trainingen;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie bij een financiële instelling bij voorkeur in een organisatie met klantcontact;
 • Goede kennis van de verzekeringsbranche (kent de actualiteiten) en het productenpakket van Univé;
 • Kennis en vaardigheden worden up to date gehouden middels (een programma voor) permanente educatie;
 • Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Slagvaardig peoplemanager die in staat is de medewerkers aan te sturen, te stimuleren en te ontwikkelen.

Contact

If you are interested in this vacancy, we invite you to apply directly via the “Apply” button, stating: the reference number 12068. Unfortunately, we cannot provide any further substantive information about the vacancy in advance as it is extremely confidential.

For general questions or information about our working method, please contact the colleague below.

Mirjam BergOperations Manager

follow us on linkedinReference: 12068
+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn