This vacancy is already filled by Bridgewell.
Click here here for our actual vacancies.

HR Manager

HR Manager
Sliedrecht80.000 - 100.000Reference: 1201117 july 2023

Organisation

Bij Univé geloven ze in de kracht van het collectief. Univé is een coöperatie met de diepgewortelde wil om elkaar te helpen. Al ruim 200 jaar staat Univé voor de zekerheid van samen. Van oudsher is Univé lokaal geworteld, maar zijn ze landelijk overal aanwezig. In Assen en Zwolle bevinden zich de twee hoofdkantoren.
 
Als coöperatie heeft Univé geen klanten, maar leden (inmiddels 1,7 miljoen). Vanuit Univé draagt men bij aan de veiligheid, zekerheid en het welzijn van haar leden. Bij alles wat ze doen, staat het ledenbelang voorop. Zonder winstoogmerk, mét oog voor elkaar. Én met oog voor de leefom- geving van onze leden.
 
Univé Zuid-Nederland heeft 8 winkels verspreid over de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Gelderland en Zuid-Holland waarmee ze de regionale particuliere en de zakelijke markt bedienen. In totaal telt Univé Zuid-Nederland ongeveer 260 medewerkers. Haar klanten kunnen bij Univé terecht voor een totaalpakket van verzekeringen, hypotheken en overige financiële diensten.

A Great Place to Work!

Assignment

Als HR Manager ben je verantwoordelijk voor de implementatie en borging van alle essentiële HR thema’s binnen Univé Zuid-Nederland (UZN). Denk aan leiderschap, verzuim, bedrijfscultuur, talentmanagement, opleidingsmogelijkheden, werving en selectie en organisatieverandering.

Binnen het HR kader ligt de focus om op inspirerende en effectieve wijze invulling te geven aan cultuur en leiderschap, de ontwikkeling van het eigen team in relatie met de totale organisatie, gericht op de ambitie en de strategie van de organisatie en dit in verbinding met elkaar.

Het kantoor bevindt zich in Sliedrecht. Vandaar uit vertegenwoordig je Univé Zuid-Nederland. Vanuit jouw expertise werk je nauw samen met de Centrale Univé organisatie en stakeholders zoals pensioenfondsen, adviesbureaus en advocatenkantoren (indien nodig).

 • Als vast lid van het MT van Univé Zuid-Nederland, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de strategie van de organisatie, met bijzondere aandacht voor het eigen aandachtsgebied;
 • Als MT lid zorgt de HR Manager voor constructieve tegenspraak en heeft oog voor het grotere geheel én de medewerkers;
 • Ontwikkelt de HR strategie, vertaalt strategisch beleid van de organisatie en HR uitgangspunten naar een afgestemd en uitvoerbaar HR plan voor eigen organisatie en draagt zorg voor de realisatie daarvan;
 • Verricht HR onderzoek en data-analyse en vertaalt de resultaten ervan naar bruikbare adviezen op het HR aandachtsgebied;
 • Ondersteunt het lijnmanagement bij HR- en verandervraagstukken en vervult hierbij een coachende en faciliterende rol en voert regie op de uitvoering van het HR beleid door de lijnverantwoordelijken;
 • Verwerft draagvlak voor de strategische besluiten op het aandachtsgebied  en ondersteunt het bestuur hierbij inhoudelijk;
 • Zorgt voor de implementatie van het beleid en bijbehorende instrumenten, procedures en processen;
 • Geeft leiding aan en/of participeert in veranderprogramma’s/projecten en/of overlegvormen van strategische aard;
 • Coacht de medewerkers op persoonlijke ontwikkeling, zodat zij zodat zij het beste uit zichzelf halen;
 • Geeft op dynamische wijze vorm aan de inrichting  van de afdeling, zodanig dat kwaliteit en kwantiteit is gewaarborgd, veranderingen flexibel kunnen worden doorgevoerd en de organisatie aantrekkelijk is voor haar medewerkers;
 • Signaleert problemen, risico’s en knelpunten, zorgt voor het oplossen van problemen en het vermijden van onnodige risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van verzuim. 

Profile

 • HBO+ werk- en denkniveau (opleiding in de richting van personeelsbeleid, organisatiewetenschappen);
 • Kennis van het HR vakgebied en relevante wet- en regelgeving, procedures en processen;
 • Minimaal 8 jaar relevante ervaring, waarvan minimaal 3 jaar ervaring in het adviseren van Directies en Management;
 • In staat strategie te vertalen naar operatie;
 • Ervaring met strategische peroneels planning;
 • Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Ervaring met verander processen met tegengestelde belangen op tactisch/strategisch niveau;
 • Strategisch denker en krachtig veranderaar die binnen de organisatie het strategische/zakelijke belang van HR overtuigend weet neer te zetten;
 • Slagvaardig peoplemanager die in staat is de medewerkers aan te sturen, te stimuleren en te ontwikkelen.   

Contact

This vacancy is already filled by Bridgewell. It is not possible to respond anymore.

For general questions or information about our working method, please contact the colleague below.

Paul van VlietManaging Partner

follow us on linkedinReference: 12011
+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn