This finance vacancy is already filled by Bridgewell.
Click here here for our actual finance vacancies.

Manager Finance en Control

ReferenceP 56802
OrganisationZakelijke dienstverlener
LocationRandstad
Salary / RateEuro 80.000 - 90.000 + bonus + auto

Organisation

Zakelijke Dienstverlener

Assignment

Het betreft een nieuwe positie binnen de organisatie, waarbij de manager deel
uit zal maken van het Management Team. De rol zal enerzijds zal bestaan uit
het aansturen en coachen van een drietal teams met totaal circa 30 fte
(waaronder Financial Accounting en Reporting & Analyses) en anderzijds uit
het fungeren als sparringpartner voor de Financieel Directeur.

De rol van Manager Finance & Control bestaat uit verschillende
resultaatgebieden, waarop onderstaand een nadere toelichting volgt:

 • Het leveren van een bijdrage aan de strategievorming van de organisatie,
  binnen de door de directie aangegeven beleidslijnen, teneinde de directie
  in staat te stellen optimale strategische besluiten te nemen 
 • Aansturen en ontwikkelen teamleiders, met als doel de medewerkers 
  optimaal toe te rusten voor de uitvoering en het realiseren van
  de doelstellingen   
 • Continu verbeteren van kwaliteit en efficiency van de werkprocessen,
  op de afdeling en in de interfaces met andere afdelingen, teneinde alle
  werkprocessen optimaal op elkaar aan te laten sluiten  
 • Ontwikkelen en implementeren van producten en/of diensten op het gebied
  van de afdeling, afgestemd op interne en externe ontwikkelingen, om een
  goed aanbod van producten en diensten te blijven bieden aan de interne
  en/of externe klant. Bijvoorbeeld RAROC / IRC en rendementsanalyses  
 • Zorg dragen voor een tijdige en correcte informatieverstrekking aan
  het (hoger) management en de directie ten aanzien van de voortgang en
  planning van de afdelingswerkzaamheden met als doel de besluitvorming
  effectief te ondersteunen   
 • Toezien op juiste liquiditeitsplanning, bewaken basisrente en uitdragen
  en toetsen juist beleid t.a.v. commerciële actie

 

Profile

Naast het voldoen aan onderstaande criteria is het van belang dat
de kandidaat voor deze positie goed in staat is zich in te leven
in de organisatie, die door meerdere overnames, integraties en
groei in een behoorlijke dynamiek verkeert. Het zich kunnen
inleven in mensen en hun beleving van alle ontwikkelingen binnen
de organisatie is hierbij van groot belang. Naast relevante kennis
en ervaring wordt hierdoor van de manager verwacht dat hij nauwe
betrokkenheid toont bij de afdelingen en in staat is mensen te
coachen en op een hoger niveau te brengen.

 • Academische opleiding Bedrijfseconomie, Accountancy of vergelijkbaar 
  en eventueel aangevuld met opleiding tot RA of RC 
 • Circa 10 tot 15 jaar relevante werkervaring, waarvan tenminste 5-7 
  jaar als leidinggevende, direct en indirect aan teams  
 • Ervaring met het managen en integreren van met elkaar samenhangende 
  werkprocessen  
 • Sterke voorkeur kennis van en ervaring met de sector van verhuur
  of lease ofwel  anderszins vergelijkbare business met een
  ‘recurring revenue’ model  
 • Ervaring met het opzetten en managen van verbeteringsprojecten 
  In staat tot het inspireren, ontwikkelen en motiveren van anderen  
 • Ervaring met ‘fast close’ processen  
 • Bekwaam in het analyseren van cijfers en processen  
 • Goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden
  (zowel in Nederlands als Engels) 
 • Kennis van IFRS; Basel II en RAROC is pre  
 • Kennis van VPB (fiscaal), Treasury kennis een pre 
 • Kennis Excel en Oracle (pre) 

 

Voor de invulling van bovenstaande positie is Bridgewell op exclusieve
door haar opdrachtgever verzocht geschikte kandidaten te identificeren,
benaderen en aan haar te introduceren. Voorafgaand aan een eventuele
introductie zal Bridgewell zorg dragen voor het traject van voorselectie.

 


Deel deze vacature met jouw netwerk


Contact

This vacancy is already filled by Bridgewell. It is not possible to respond anymore.

+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn