Hoofd Business Control ICT

Hoofd Business Control ICT
AmsterdamCa. Euro 110.000Reference: 1190609 november 2021

Organisation

UWV werkt nauw samen met werkgevers en staat ze bij in hun zoektocht naar de juiste medewerkers. Denkt mee over arbeidsvraagstukken zoals re-integratie en steunt ze bij de uitvoering van hun wettelijke taken. Zo bouwt UWV kennis op over hoe Nederland werkt, over de arbeidsmarkt, over gedrag en gezondheid en deelt die met onder andere gemeenten en pensioenfondsen. Maar bijvoorbeeld ook met wetenschappers zodat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast beheert UWV zorgvuldig gegevens van miljoenen Nederlanders en wisselt deze uit met andere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en gemeenten, zodat zij hun taken beter kunnen uitvoeren. UWV is daarbij de verbindende factor.

UWV voert deze taken uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De samenleving stelt daarbij steeds hogere eisen aan de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening van UWV. Bij het uitvoeren van zijn maatschappelijke opdracht legt UWV daarom de nadruk op de verdere ontwikkeling van het vakmanschap van zijn medewerkers. Bij UWV werken ongeveer 22.000 medewerkers verdeeld over heel Nederland

Uitdagingen

UWV zet in op verbetering van de dienstverlening en ruimte voor maatwerk. Daarnaast streeft UWV naar meer inzet op het voorkomen van werkloosheid, samen met de arbeidsmarktregio’s. UWV heeft met dilemma’s te maken tussen dienstverlening, controle en handhaving, tussen wat politiek wordt afgesproken en wat de uitvoering kan waarmaken, tussen maatwerk en strakke regelgeving. Die dilemma’s zijn door de coronacrisis actueler geworden; de huidige situatie vraagt veel van UWV. UWV vervult een belangrijke rol bij het uitvoeren van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Assignment

De positie van Hoofd Business Control & Kwaliteit ICT maakt, in samenwerking met de ICT binnen de divisies van UWV, het digitale leven van haar klanten, partners en collega’s gemakkelijker. Als het gaat om ICT, weten zij wat er nodig is en hoe ze dat mogelijk kunnen maken.

Het hoofd Business Control & Kwaliteit ICT is met zijn of haar afdeling verantwoordelijk voor de inrichting en beheersing van de Planning en Control Cyclus van de ICT-uitgaven. Je rapporteert aan de CIO. Tot jouw verantwoordelijkheid behoren de (financiële) informatievoorziening, risico- en kwaliteitsmanagement, compliance, advisering bij strategische besluitvorming en uitvoeren van (financial) audits. Je geeft direct leiding aan een team van 20 collega’s. Met betrekking tot de kaders en richtlijnen die je met de CIO hebt gesteld, ben je verantwoordelijk voor de functionele aansturing van circa 20 ICT-controllers in verschillende bedrijfsonderdelen van UWV. Je werkt daarbij nauw samen met de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ) en de andere hoofden Business Control & Kwaliteit. Vanuit jouw aandachtsgebied ben je verantwoordelijk voor de beheersing van €450 miljoen aan ICT-uitgaven.  

De ICT-Organisatie van UWV professionaliseert in toenemende mate en is daardoor sterk in beweging. Jij vervult daarin met jouw team een belangrijke rol, bijvoorbeeld in de verdere ontwikkeling op gebied van ICT-investeringen en -uitgaven. In afstemming met de directeur FEZ stel je centrale kaders, methoden en technieken voor ten aanzien van business control, risico en kwaliteit. Een van de speerpunten van jouw rol is het meetbaar maken van de prestaties van de ICT-Organisatie in alle bedrijfsonderdelen van UWV. Digitaliseren van “data en dashboarding” staat in de kinderschoenen en de ontwikkeling van besturingsinformatie en management rapportages is een belangrijk aandachtspunt. Doelstelling hierbij is: sturen op gezamenlijke meetbare doelen.

Van jou wordt verwacht dat je op verschillende niveaus acteert om effectief te zijn: als lid van het directieteam ICT en van het ICT-board, als hiërarchisch leidinggevende van het eigen team en functioneel leidinggevende van de controllers in de ICT-Organisatie en als lid in het collegiaal team van de hoofden Business Control & Kwaliteit de directeur FEZ. Binnen dat team wordt tevens een actieve bijdrage verwacht in de ontwikkeling van je vakgebied.

Primair ben je verantwoordelijk om de ICT-organisatie te voorzien van inzichten in de uitgaven en investeringen met als doel de interne sturing en wendbaarheid van de ICT-organisatie te verbeteren. Vertaald in activiteiten:

 • verantwoordelijk voor een betrouwbare management informatievoorziening; inzicht in gegevens, scherpe conclusies, voortgang en identificatie van knelpunten en oplossingsrichtingen zijn hierbij cruciaal;
 • continue verbeteren van het management control systeem;
 • actief risico- en kwaliteitsmanagement;
 • sturen op kostentransparantie, -beheersing en –ontwikkeling;
 • op peil houden van de beheersing in een snel veranderende omgeving (PDCA cyclus);
 • realisatie van de veranderagenda
 • sturen op coalitie en samenwerking binnen control en kwaliteit;
 • professionalisering BC&K binnen de ICT-keten met bijzondere aandacht voor de kwaliteitsfunctie, waarbij de samenhang en integratie van de vakinhoudelijke – en bedrijfsvoeringkwaliteit leidend is;
 • investeren in de ontwikkeling van het BC&K team.

Profile

Jij bent een ervaren finance professional met ervaring op het gebied van  ICT-controlling. Je denkt strategisch en handelt ‘hands on’. Jij bent dé expert op het gebied van Business Control en je hebt bovendien affiniteit met kwaliteit en risicomanagement. Jij bent een stevige gesprekspartner die anderen kan inspireren en zaken naar een ‘hoger plan’ tilt. Een coach en adviseur van de lijnorganisatie. Een leidinggevende die ruimte en vertrouwen durft te geven. Jij bent gericht op samenwerken en het bouwen van netwerken, zowel binnen als buiten je eigen vakgebied.

Jij bent een strateeg, regisseur én bewaker, die beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau geschraagd door een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding;
 • aantoonbaar ruime leidinggevende ervaring aan professionals;
 • aantoonbaar ruime ervaring op het gebied van ICT business control of aantoonbare affiniteit hiermee kennis en ervaring in projectportfolio management;
 • een scherpe analyse en oordeelsvorming;
 • het vermogen om goede relaties te bouwen en behouden;
 • het vermogen om op verschillende niveaus in de organisatie te functioneren;
 • inspirerend leiderschap gericht op ontwikkelen van vakmanschap en eigenaarschap.

Contact

If you are interested in this vacancy, we kindly request you to send your application through “Apply”. Please add the following reference number to your application: 11906. If you would like to receive additional information or have any questions, please contact the consultant mentioned below.

Michiel SintnicolaasManaging Partner

follow us on linkedinReference: 11906
+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn