Deze financiële vacature is onlangs door Bridgewell ingevuld.
Bekijk hier een overzicht van onze actuele financiële vacatures.

Senior Business Controller

ReferentieP35771
OrganisatieOrganisatie in Media sector
LocatieRandstad
Salaris / TariefEuro 75.000+Bonus+Auto

Organisatie

Organisatie in de Media sector

Functie


Doel van de functie

Neemt deel aan het MT van de Business Unit en is sparring partner op financieel vlak voor het management van de Business Unit waar hij voor verantwoordelijk is. Levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van budgetten, jaarplannen, verwachtingen en meerjarenramingen en zorgt voor een adequate financiële verslaggeving en rapportage. Voert tevens diverse bedrijfseconomische analyses uit met als doel de winstgevendheid van product(groep)en en de efficiency van de operationele afdelingen en processen te maximaliseren. Geeft mede richting aan het bedrijfseconomische beleid van de product(groep)en en operationele afdelingen binnen Zesko. De positie rapporteert aan de Director Planning & Control.

Belangrijkste activiteiten en resultaatgebieden:

• Stuurt (junior) Business Controllers aan in de dagelijkse operatie
• Ontwikkelt rekenmodellen voor het uitvoeren van genoemde financiële berekeningen en analyses, en ontwikkelt kosten allocatie sleutels en herziet deze periodiek
• Is medeverantwoordelijk voor het opstellen van budgetten, jaarplannen, verwachtingen en meerjarenramingen voor de product(groep)en en afdelingen binnen de organisatie, en is mede verantwoordelijk voor de consolidatie hiervan
• Bewaakt de naleving van de binnen de afdeling Planning & Control vastgestelde kaders, richtlijnen en procedures op het gebied van financiële processen, zoals budgettering, rapportage en analyse.
• Is medeverantwoordelijk voor een juiste, tijdige, volledige en inzichtelijke (met name) Financiële rapportage van de product(groep)en en afdelingen binnen de organisatie, waaronder begrepen een verschillenanalyse en toelichting met budget en forecast
• Vervaardigt bedrijfseconomische analyses resulterend in adequate management informatie ten behoeve van het lijnmanagement van de Business Units
• Beoordeelt investeringsplannen, projectplannen, offertes en overeenkomsten
• Voert in voorkomende gevallen projectcontrolling uit
• Voert analyses uit ten behoeve van de Revenue Assurance
• Adviseert en informeert de afdeling over financiële aangelegenheden en beslissingen, en vertaalt wensen van het management in concrete (verbeter) voorstellen. Verbetert het financieel economisch inzicht binnen de afdeling

 

Profiel


• Bedrijfseconomische opleiding op HBO/universitair-niveau
• Analytisch denkvermogen
• Ervaring met Excel; kennis van Oracle is een pré
• Accuratesse
• Anticiperend handelen en toepassen van richtlijnen
• Initiatiefrijk
• Zelfstandigheid van werken
• Goede communicatieve vaardigheden
• Dienstverlenende instelling
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal


Deel deze vacature met jouw netwerk


Contact

Deze vacature is zeer recent ingevuld. Reageren is niet meer mogelijk.

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn