+31 (0)20 4421128
Bel

Deze interim vacature is onlangs door Bridgewell ingevuld.
Bekijk hier een overzicht van onze actuele interim vacatures.

Business Intelligence Specialist a.i.

ReferentieP 84148
OrganisatieCommerciele Organisatie
LocatieRandstad
Duur6 maanden

Organisatie

Commerciele Organisatie

Functie

De Business Intelligence Specialist is de autoriteit op het gebied van (Financiële) Management Informatie. Hij / zij is de spil tussen de gebruikers van financiële informatie enerzijds en de collega’s die de rapportages moeten maken (BO specialisten, SAS specialisten) anderzijds. De Business Intelligence Specialist zorgt ervoor dat klantwensen scherp worden geformuleerd en zet deze om in een functioneel rapport-ontwerp. Hij / zij zorgt voor functionele aansturing van de partijen die voor de realisatie van het rapport moeten zorgen. De Business Intelligence Specialist draagt zorg voor een heldere planning en een gestructureerd intake proces voor nieuwe rapportagewensen, houdt een projectdossier bij en is verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie.
 
Kern van de functie

Criteria:

 • het betreft specialistische werkzaamheden waarbij de samenhang met de
  organisatie en andere vakterreinen en de relevantie en de wijze waarop
  daarop kan worden ingespeeld moet worden onderkend;
 • de werkzaamheden beïnvloeden in enige mate (direct en/of indirect) het
  functioneren (c.q. de bedrijfsresultaten) van onze klant; er is of kan sprake
  zijn van vergaande consequenties en/of een hoog met name intern
  gericht afbreukrisico;
 • het betreft organisatiebrede (beleids- en/of onderzoeks)vraagstukken
  gericht op een integrale aanpak en ontwikkeling;
 • het betreft contacten waarbij overeenstemming met anderen dient te
  worden bereikt en sprake kan zijn van belangentegenstellingen.

  Resultaatgebieden/Kerntaken:
  Deskundigheidsbevordering/-inbreng
 • het opbouwen en borgen van kennis op het aandachtsgebied;
 • het optreden als inhoudelijke vraagbaak en aanspreekpunt voor
  (tactisch/operationele en deels strategische) vraagstukken op het aandachtgebied;
 • het zorgen voor kennisoverdracht en kwaliteitsborging op het aandachtsgebied;
 • het analyseren van voor het vakgebied relevante ontwikkelingen en
  wijzigingen in richtlijnen en procedures en het vertalen en aangeven van
  de consequenties;
 • het zorgdragen voor het verrichten van analyses en onderzoeken en het
  rapporteren daarover;
 • het (doen) ontwikkelen van beleid, nieuwe producten e.d. op het aandachtsgebied.

  Projectcoördinatie
 • het initiëren en (op procesniveau) leiden van projecten met de volgende
  kenmerken:ingrijpend organisatorische consequenties, betrokkenheid
  meerdere verschillende disciplines, organisatie breed en
  (waar van toepassing) gebruik van nieuwe technologieën;
 • het verantwoordelijk zijn voor resultaat, kwaliteit, budget, tijd/inzet
  projectmedewerkers en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten;
 • het opstellen van projectplannen, inclusief kostenramingen en globale tijdsplanningen;
 • het zorgen voor de nodige externe uitbesteding van projectwerkzaamheden;
 • het zorgdragen voor de projectadministratie, besluitvormingsdocumenten,
  voortgangsrapportages en presentaties

 

Profiel

 • Beschikt over diepgaande bedrijfseconomische/bedrijfskundige kennis
 • Beschikt over relevante opleiding op gebied van bedrijfskunde,
  bedrijfseconomie, bestuurlijke informatie voorziening of financieel
  management op HBO+ /  WO niveau
 • Beschikt over goede adviesvaardigheden
 • Heeft praktische ervaring met SAS, Business Objects en Coda Financials
 • Aantoonbare ervaring met Business Intelligence activiteiten en/ of
  Datawarehousing.

Contact

Deze vacature is zeer recent ingevuld. Reageren is niet meer mogelijk.

Volg ons op LinkedIn