Zelfvertrouwen = daadkracht?

08 maart 2017

Zelfvertrouwen = daadkracht?

Zijn mensen met veel zelfvertrouwen daadkrachtiger dan mensen met minder zelfvertrouwen?

Professor Richard Petty aan de Ohio State University onderzocht jarenlang het fenomeen zelfvertrouwen. Zijn definitie van zelfvertrouwen is: “the stuff that turns thoughts into action”.Waarom? Omdat zelfvertrouwen onze gedachten over waar we toe in staat zijn vertalen naar acties. Actie is het hoofd-ingredient van zelfvertrouwen, want zelfvertrouwen is actie gericht. We vinden het heerlijk om daadkrachtig te zijn.

Een resultante van bovenstaande is ook dat gebrek aan zelfvertrouwen lijdt tot minder daadkracht. Denk bijvoorbeeld aan de laatste vergadering waarin je niet je echte mening hebt gegeven of die ene vacature waar je niet op hebt gesolliciteerd. Waarschijnlijk lag gebrek aan overtuigd zijn over je eigen kunnen hieraan ten grondslag.

Zelfvertrouwen heeft meer invloed op sociale status dan daadwerkelijke competenties

Je kan makkelijk erg veel zelfvertrouwen hebben in je kookkunsten, maar erg onzeker zijn over je hardloop kwaliteiten. Zelfvertrouwen is onderwerp afhankelijk. Het is daarom ook dat zelfvertrouwen voor professioneel succes zo belangrijk is. Belangrijker nog dan daadwerkelijke kwaliteiten, stelt Professor Cameron Anderson van Berkley. Hij concludeerde dat zelfvertrouwen meer invloed had op sociale status dan daadwerkelijke competenties. Hij concludeerde ook dat als mensen zelfvertrouwen hebben ze er van overtuigd zijn iets te kunnen, of ze het nou echt kunnen of niet.

Het is volgens Anderson dus vaak beter iets teveel van jezelf overtuigd te zijn ten opzichte wat je werkelijk kan. Dit leidt in ieder geval meer tot actie in plaats van er alleen maar over denken. En mensen met zelfvertouwen zijn daadkrachtiger en daadkrachtig leidt weer tot meer zelfvertouwen. Doe er je voordeel mee!
 

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn