Wanneer is een interim Manager wel of niet te duur?

21 maart 2024

Bij eerdere berichten over het thema interim management heb ik richtlijnen proberen te geven voor een potentiële opdrachtgever wanneer hij wel of niet een interim manager moet inhuren en wanneer hij dit het beste rechtstreeks of via een bureau kan doen.

Als deze vragen zijn beantwoord is het zaak om te kijken of de investering zijn geld waar opleveren dus moet de vraag beantwoord worden:   

Wanneer is een interim Manager wel of niet te duur?

Of een interim manager wel of niet te duur is, hangt af van verschillende factoren en kan sterk variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een organisatie en het project waarvoor de interim manager wordt ingehuurd.

Een Interim Manager is te duur als:

  • Als het project niet complex is: Alleen als het project zeer complex is en specialistische kennis vereist, kan het inhuren van een interim manager gerechtvaardigd zijn, zelfs als dit hogere kosten met zich meebrengt.
  • Als het project te lang duurt en er geen duidelijk eindpunt heeft: Voor kortlopende projecten kan het inhuren van een interim manager te duur zijn, vooral als er een lange inwerkperiode nodig is voordat de manager volledig productief kan zijn. Bij langlopende projecten is het wellicht verstandiger dit bij een vaste medewerker te beleggen, zeker als er geen duidelijk eindpunt is.
  • Als voldoende interne middelen beschikbaar: Het inhuren van een interim manager moet kosteneffectiever zijn dan het uitvoeren van een project met interne middelen, alleen als de interne middelen al overbelast zijn of als er expertise ontbreekt binnen het huidige team kan het zinvol zijn.
  • Onvoldoende impact op bedrijfsresultaten: Als het project cruciaal is voor het bedrijf en een snelle en effectieve uitvoering vereist is, kan het inhuren van een interim manager een investering zijn die de moeite waard is, zelfs als de kosten hoger zijn. Anders is het niet nodig.
  • Tarief van de interim manager te hoog: Het tarief van de interim manager zelf speelt natuurlijk ook een rol. Sommige interim managers rekenen hogere tarieven vanwege hun ervaring en expertise, terwijl anderen meer betaalbaar kunnen zijn maar mogelijk minder ervaring hebben.
  • Voldoende alternatieven: Het is ook belangrijk om alternatieven te overwegen, zoals het aannemen van een fulltime werknemer of het uitbesteden van bepaalde taken aan gespecialiseerde bedrijven. Deze opties moeten worden vergeleken met de kosten en voordelen van het inhuren van een interim manager.

Een Interim Manager is niet te duur als:

  • Als positieve effect aantoonbaar meer oplevert dan kosten: Het positieve effect zal alleen maximaal zijn als de Interim Manager optimaal ingezet wordt. Denk aan naast de directe prestaties van de Interim Manager aan zaken zoals prestaties van het Team, advies bij vaste invulling van de rol en advies over duurzaam vervolg na vertrek.                                                                                                                                                               
  • Als Interim Manager effectief ingezet wordt: Vaak is het verstandig een Interim Manager 4 i.p.v. 5 dagen per week in te zetten. Een goede Interim Manager is meestal in 4 dagen effectiever dan een vaste medewerker in 5 dagen
  • Als naar het totale kostenpatroon gekeken wordt: Voor een Interim Manager hoeven geen wervingskoten en sociale premies betaald te worden. Ook worden vakantiedagen en feestdagen niet betaald. Ook als de samenwerking eerder beëindigd wordt zijn hieraan geen kosten verbonden.

Over het algemeen is het belangrijk om de kosten van het inhuren van een interim manager af te wegen tegen de potentiële voordelen en impact op de organisatie. Soms kan het inhuren van een interim manager duur lijken, maar als het de efficiëntie verbetert, risico's vermindert of de algehele resultaten van het project verbetert, kan het uiteindelijk een waardevolle investering blijken te zijn.

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn