Market update

09 maart 2022

Market update

Ondanks of wellicht door alle onzekerheden in de markt zoals Covid, de huizenmarkt die op slot zit, de hoge energieprijzen of nu recent de oorlog in de Oekraïne, blijft de spanning op de arbeidsmarkt alom aanwezig. Deze oververhitting op de arbeidsmarkt neemt ondertussen ongekende vormen aan. Het aantal mensen dat werkt, heeft een nieuw record bereikt en de werkloosheid daalt verder en staat op het laagste punt sinds jaren volgens het CBS. Toch stonden er tegelijkertijd nog nooit zoveel vacatures open als nu.  

Deze oplopende spanning op de arbeidsmarkt is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de toegenomen vraag naar mensen. Veroorzaakt door een sterke economische groei van 4,8% in 2021, de Nederlandse economie is daarmee eind 2021 ongeveer 1% groter dan eind 2019 en naar verwachting zal de economie in 2022 ook met circa 3% groeien. Ook speelt mee dat mensen minder makkelijk over stappen door allerlei onzekerheden. En daarmee hebben we naast een stijgende vraag te maken met een dalend aanbod aan mensen. De perfecte cocktail voor een record spanning op de arbeidsmarkt.

De financiële arbeidsmarkt

Ook zien we nog steeds dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet aan sluiten op elkaar. Ook binnen de financiële arbeidsmarkt zien wij deze spanning en het niet goed op elkaar aansluiten van vraag en aanbod. Op alle niveaus en bij bijna alle posities zien we dat het invullen van financiële vacatures steeds uitdagender wordt.

Dit betekent dat we zeer nadrukkelijk een opwaartse beweging zien bij de salarissen vanaf Controllers niveau tot en met het niveau van CFO. Dit wordt ook nog eens gevoed door de oplopende en hoge inflatiecijfers. Nieuwe medewerkers zullen hogere salaris verwachtingen hebben en wat betekent dit voor de zittende medewerkers. 

Waarop te letten

Ook moeten werkgevers zich realiseren dat het schaap met de vijf en soms zelfs wel zes poten niet meer haalbaar is. Op welk punt kan je je eisen bijstellen en tegen welk salarisniveau. Wellicht ook goed om bijvoorbeeld na te denken hoe we de arbeidsmarkt participatie van jonge ouders kunnen verhogen of na te denken over kandidaten uit bijvoorbeeld Zuid Europa, waar de werkloosheid onder hoger opgeleide finance professionals nog steeds groter is.

Ook bij Bridgewell merken we dat de zo bekende “war on talent” ook het financiële specialisten,  management, directie en CFO segment heeft bereikt. Steeds vaker doet zich ook op senior niveau weer de situatie voor dat kandidaten meerdere aanbiedingen hebben en het heft in handen kunnen nemen. Dit maakt het voor werkgevers lastiger en betekent dat je als potentieel werkgever snel zal moeten reageren, tempo in je sollicitatie proces hebben, vooraf duidelijkheid zijn over hoe het proces eruitziet en je daaraan houden, maar ook een realistisch verwachtingspatroon hebben. Zowel over de kandidaat, als over het salarisniveau als ook over de duur van de search naar een nieuwe collega. Hiermee voorkom je zo goed als mogelijk dat je kandidaten in het proces verliest aan kapers op de kust. 

Mocht u verder met ons hierover van gedachten willen wisselen nodigen we u graag uit om contact met ons op te nemen.

Paul van Vliet

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn