Market update Q3

29 september 2020

Market update Q3

Dat de wereld vandaag de dag snel verandert is iets waar we allemaal al enige tijd aan gewend zijn. Maar dat de wereld het afgelopen half jaar zo op zijn kop heeft gestaan heeft niemand zien aankomen. Ten opzichte van vele andere landen is Nederland minder hard getroffen. Maar dat neemt niet weg dat ook in Nederland de klap ongekend hard is.

En dat een groot deel hiervan nog moet volgen. Faillissementen zijn nog steeds laag en ook de werkloosheid loopt nog niet zo hard op. Maar dit vooral nog vanwege de uitgebreide steunmaatregelen vanuit de overheid. Zolang deze onzekerheid echter boven de markt hangt is bij veel bedrijven dezelfde reflex als bij de vorige crisis zichtbaar, investeringen worden stilgezet en kosten worden afgebouwd voor zover dit mogelijk is. Dit staat veelal los van de noodzaak hiertoe. Sterker is in strijd hiermee, investeren in bijvoorbeeld top talent is nu harder nodig dan ooit tevoren.

Ontwikkeling van de werkloosheid

De laatste ramingen van het CPB voorzien een economische krimp in 2020 van ruim 5% en een groei van 3,5 % in 2021. Gelukkig is deze krimp over 2020 al een stuk lager dan dat wat de verwachtingen aan paar maanden geleden waren. Ook de ontwikkeling van de werkloosheid reageert met een vertraging op al deze ontwikkelingen en stijgt naar verwachting van het CPB volgens de laatste ramingen naar circa 5,9% in 2021. Overigens al veel lager dan de 7% die dit voorjaar nog werd verwacht voor 2021. Hoewel dit natuurlijk deels ook zal afhangen van de impact van de tweede golf.

Meer dan een derde van de bedrijven in Nederland voerde de afgelopen periode een vacature stop in. Maar veel van onze klanten weten ondertussen waar ze aan toe zijn en proberen natuurlijk met aanpassingen aan de huidige situatie weer naar voren te kijken. Op de arbeidsmarkt voor executives in Finance & Information Technology zien wij dan ook na een terugval in Q2 van dit jaar weer een herstel vanaf de zomer, terwijl dit vaak een wat rustigere periode is met het opstarten van nieuwe search procedures. Dit uitte zich het eerst door een sterke toename van de vraag naar Business Controllers en is nu ook zichtbaar op managementniveau. In het algemeen zien wij zelfs dat de vraag naar toptalent onveranderd hoog blijft en deze kandidaten zeer kritisch blijven en vaak, wellicht zelfs nog meer dan anders, overtuigd moeten worden van de juiste stap.

Finance & Information Technology zijn minder vatbaar

Per vakgebied zien wij echter wel grote verschillen. Alle vakgebieden die op groei zijn gericht (b.v. sales, marketing en ondersteuning) hebben extra zwaar te lijden onder de huidige markomstandigheden. Onze focusgebieden Finance & Information Technology zijn minder vatbaar omdat Finance het kompas is in deze uitdagende tijden en IT onder andere moet zorgdragen voor de extra eisen die nu aan de IT-infrastructuur worden gesteld.

De druk op de Finance teams blijft, of misschien juist nog wel meer dan anders, daardoor groot. Wij verwachten dan ook dat de vraag naar financiële interimmanagers de komende periode, overigens net als de vraag naar vaste invulling, ook weer gaat toenemen. Natuurlijk beseffen wij ons dat juist in deze tijd dit beeld per sector sterk verschilt. Maar veel organisaties hebben juist nu behoefte aan goede mensen die nadenken over de strategie in deze tijden van covid-19 en digitale transformatie. Wat ons ook helpt is dat de huidige crisis, in tegenstelling tot de financiële crisis van 2009, wordt gezien als een ‘externe schok’. Er is geen onderliggende economische oorzaak.

Binnen de IT-markt zien wij dat dit vooral wordt vertaald in de vraag naar interim IT-management. Wel wordt de scheidslijn tussen tijdelijk en vast in deze discipline steeds vager. Vooral binnen de IT-markt merken wij dat managers komen voor een specifieke uitdaging en de contract vorm (tijdelijk, vast of een combinatie) als minder relevant wordt ervaren. Bridgewell speelt in op deze trend door steeds vaker vooraf afspraken te maken met opdrachtgevers om dit te kunnen faciliteren.

Paul van Vliet

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn