Intern ondernemerschap

28 april 2023

Intern ondernemerschap

Durf jij ondernemend te zijn binnen je bedrijf?

Binnen veel organisaties wordt intern ondernemerschap onderschat en niet beoordeeld als belangrijke competentie bij medewerkers en dat is een gemiste kans. Want ondernemerschap is een onontbeerlijke eigenschap in het succesvol zijn van je onderneming!

Wat is Intern Ondernemerschap?


Kort samengevat betreft het de werkhouding en het gedrag van medewerkers waarbij zij kansen zien om zaken op een nieuwe of andere manier te doen, de kansen omzetten in praktische oplossingen met als doel voor klanten resultaten te boeken. Intern ondernemerschap heeft betrekking op medewerkers in alle lagen van de organisatie. Veelal worden enkel de competenties zoals resultaatgerichtheid, marktgerichtheid, omgevingsbewustzijn enz. in ogenschouw genomen terwijl ondernemerschap binnen een organisatie een drive is tot groei en mogelijkheden.

Hoe Intern ondernemerschap stimuleren?

Hierbij is het belangrijk goed te weten welke aspecten hierbij een rol spelen. Aan de ene kant wordt er een beroep gedaan op de cognitieve kant van de medewerker waarbij hij/zij zijn/haar analytisch denkvermogen inzet om orde en structuur te scheppen in de bedrijfsvoering. Denk dan aan de instrumentele aspecten die goed geregeld moeten zijn: beleid, organisatie, communicatie en cultuur. Idealiter zouden deze vereisten goed in elkaar moeten zitten, maar realistisch gezien blijkt dat veelal niet haalbaar te zijn. Het beleid is dan bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk of samenhangend en staat daarmee de goede uitvoering in de weg. Door te zinspelen op emotie bereik je samenhang en heeft het betrekking op zowel het bewuste als het onbewuste (intuïtieve) gevoelsleven van medewerkers. Het raakt hun diepste drijfveren om zich voor zaken wel of niet in te zetten.

Emotie

En die capaciteit waarin emoties een rol spelen is van vitaal belang bij “intern” ondernemerschap. Hierbij zijn drie aspecten van belang: zingeving, vertrouwen en groepsbinding. Bij zingeving komt aan de orde wat de diepere betekenis is van de werkzaamheden van een organisatie(deel). Waar doe je het voor? Het tweede aspect vertrouwen heeft te maken met lef en moed om zaken op te pakken waarvan de uitkomst nog niet zeker is. Tenslotte het laatste aspect groepsbinding. Medewerkers hebben behoefte aan verbondenheid met elkaar. Deze groepsbinding heeft betrekking op de rol die zij in de groep vervullen en het respect en waardering die zij ervaren van de groepsleden.

Wat levert het op?

Intern ondernemerschap levert veelal blijvende resultaten op. De belangrijkste reden is gelegen in het draagvlak onder de medewerkers. Dit draagvlak ontstaat doordat zij zelf actief participeren in verbetertrajecten en zij merken dat de uiteindelijke werksituatie uitnodigt om het werk goed en met plezier te doen. Kenmerkend voor organisaties waar sprake is van intern ondernemerschap is een helder beleid met realistische doelen en concrete acties, een sterke mate van resultaatgerichtheid van medewerkers, een klantgerichte instelling van medewerkers, een integrale benadering van service verlening en tenslotte een collegiale en enthousiaste werksfeer. Voorbeelden van resultaten kunnen zijn: een sterke stijging van de productiviteit, betrokkenheid, toename van de klanttevredenheid en werkplezier van medewerkers.

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn