Interim of Parttime CFO?

18 april 2024

Interim of Parttime CFO?

Michiel Sintnicolaas, Managing Partner bij Bridgewell zal in dit artikel trachten duidelijk te maken wat het onderscheid is tussen de Interim CFO en de Parttime CFO en wanneer deze in te zetten.

Interim of Parttime CFO?

Een Chief Financial Officer (CFO) vervult een cruciale functie als eindverantwoordelijke voor het toezicht op de financiële operatie binnen een organisatie. Naast het verstrekken van inzichten in de bedrijfsstrategie, spelen ze een onmisbare rol in financiële planning, analyse en het begeleiden van het strategische groeipad. Hun verantwoordelijkheden omvatten meer dan alleen het toezicht houden op financiële overzichten of het opstellen van budgetten; ze beheren ook de kasstroom en andere essentiële financiële kengetallen, waardoor ze een alomvattend beeld bieden van de financiële gezondheid van de organisatie. CFO's zijn ook instrumenteel bij het sturen van interne controles en het implementeren van procesverbeteringen en transformaties.

De inzet die een CFO biedt is van onschatbare waarde voor organisaties van alle omvang, variërend van startups, groeiende ondernemingen, kleine en middelgrote organisaties tot grote, gevestigde ondernemingen. Ook is het waardevol voor een bedrijf dat al een CFO heeft om te overwegen of het inhuren van aanvullende CFO-diensten hun financiële team verder kan versterken. Door gebruik te maken van de expertise van een externe CFO-dienstverlener, kunnen ze mogelijk nog effectiever de financiële doelen van het bedrijf nastreven.

Een onlinerapport van CFO.com onthult dat er een jaar-op-jaar stijging van 103 procent is geweest in de vraag naar interim CFO's. Deze toename wordt met name toegeschreven aan het sturen van belangrijke transformaties, toezicht houden op personeelsinkrimping en kostenbesparingen, het uitvoeren van (her-)financieringen, het uitvoeren van kosten-batenanalyses en investeringsbeslissingen en het opstellen van jaarlijkse begroting(en).

Interim CFO's vs. Parttime CFO: Wat zijn de verschillen?

Bij het bespreken welke inzet de voorkeur geniet, zijn er verschillende soorten inzet door CFO’s beschikbaar, naast de “klassieke” full-time payroll variant uiteraard. In dit artikel probeer ik duidelijk te maken wat het onderscheid is tussen de Interim CFO en de Parttime CFO. Beide bieden financieel leiderschap aan de organisatie. De verschillen liggen echter in aspecten zoals duur, betrokkenheidsscope en flexibiliteit. De onderstaande tabel zou een beter begrip moeten vergemakkelijken.

Factoren

 Interim CFO?

Parttime CFO

 

Tijdsduur

Organisaties brengen doorgaans Interim CFO's aan boord voor een vaste periode, vaak tijdens overgangen zoals leiderschapswisselingen of financiële herstructurering. Ze kunnen fulltime betrokken zijn, afhankelijk van de vereisten.

Parttime CFO's onderhouden een doorlopende, vaak langdurige, relatie met de organisatie, waarbij ze voortdurende ondersteuning en advies bieden. Ze werken op parttimebasis.

Omvang

Snel financiële crises stabiliseren, uitdagende situaties aanpakken of dringende en specifieke projecten beheren.

Focus op dagelijkse operaties, planning en analyse, en periodiek advies of commentaar bieden over strategische financiële beslissingen.

 

 

 

Betrokkenheid

Kan nauwe samenwerking met het financiële team of een ander team vereisen, waarbij hoge betrokkenheid, intensieve betrokkenheid en langere uren binnen een kort tijdsbestek nodig zijn.

Typisch is er doorlopende en geplande deelname zoals uiteengezet in de overeenkomst, waarin het aantal dagen of uren wordt gespecificeerd dat is toegewijd aan het bieden van strategische financiële en operationele begeleiding.

Flexibiliteit

Biedt flexibiliteit met betrekking tot de duur van de betrokkenheid; zodra het project is afgerond, kan de interim CFO overgaan.

Parttime CFO-betrokkenheid biedt doorlopende flexibiliteit en kan worden aangepast aan de evoluerende behoeften van de organisatie.

Kosten

Over het algemeen zijn de kosten hoog vanwege beperkte en intensieve betrokkenheid om specifieke urgentie aan te pakken en de behoefte aan gespecialiseerde vaardigheden.

De kosten zijn lager en kunnen zich herhalen in een lopende parttime CFO-regeling. Deze regeling is doorgaans gunstig voor kleine tot middelgrote organisaties die zich geen fulltime CFO kunnen veroorloven, maar toch de voordelen willen benutten door een parttime CFO in te huren.

Kiezen tussen Interim CFO of Parttime CFO

Het hangt allemaal af van de behoeften en situationele eisen van een organisatie. Als het doel is om financiële operaties te stroomlijnen of strategisch financieel advies te bieden voor het stellen van doelen, het creëren van korte- en lang termijnplannen, het waarborgen van voortdurende waarde toevoeging door deze plannen, het monitoren van de voortgang, het bieden van begeleiding bij noodzakelijke aanpassingen, en de organisatie niet de capaciteit heeft voor een fulltime CFO, dan kan een parttime CFO dienen als een nuttige optie.

Wanneer het interne team specifieke vaardigheden mist of niet voldoende capaciteit heeft om urgente projecten aan te pakken, kan het overwegen van een Interim CFO een geschikte optie worden. Dit kan betrekking hebben op eenmalig budgetwerk, cashflowprognoses, financiële waarderingsschattingen, financieringsbehoeften, kapitaalverhoging, M&A-activiteiten, financiële herstructureringsprojecten, bedrijfstransformatie, implementatie van financiële systemen, risicobeoordeling en de oprichting van financiële beheermechanismen.

Toekomst van CFO-diensten in een veranderd landschap

Een dynamisch zakelijk landschap daagt bedrijven en functies uit om te veranderen en zich aan te passen. Daarom zal het belang van de CFO verder te toenemen. Naarmate organisaties te maken krijgen met meer complexe financiële uitdagingen en marktonzekerheden, zal de vraag naar strategische financiële begeleiding blijven toenemen. Interim en parttime CFO's kunnen een cruciale rol spelen in het helpen van organisaties, inclusief kleine tot middelgrote bedrijven en startups, en hen helpen zich aan te passen, te gedijen en hun lange termijn financiële doelen te bereiken, terwijl ze kosten optimaliseren en flexibiliteit behouden.

Klaar om uw financiële strategieën te optimaliseren? Ontdek hoe de juiste CFO inzet uw organisatie kan transformeren. Neem contact met op met Michiel Sintnicolaas, Managing Partner, om op maat gemaakte oplossingen te verkennen voor uw zich ontwikkelende financiële behoeften.

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn