De 5 eigenschappen van ondernemend leiderschap

23 februari 2023

De 5 eigenschappen van ondernemend leiderschap

Ondernemend leiderschap staat voor het motiveren van een groep mensen om een gezamenlijk doel te behalen. Hierin staat innovatie, risico optimalisatie, het benutten van kansen en het managen van een dynamisch organisatorische omgeving centraal.

Een ondernemende leider inspireert, motiveert en stimuleert een team om hun volledige potentieel te benutten.

De 5 belangrijkste kenmerken van ondernemend leiderschap.
 

 1. Het herkennen en benutten van kansen
  Waar traditioneel leiderschap is gefocust op het managen van systemen, processen en het hebben van een analytische houding, draait ondernemend leiderschap meer om het zien van kansen, en vervolgens het ondernemen van actie.

  Ondernemende leiders zetten problemen of uitdagingen om tot kansen die waarde creëren voor het bedrijf en voor het team. Hierbij is creatief denkvermogen en lef essentieel. Een ondernemende leider moet durven om ‘outside the box’ te denken en te vernieuwen. Voor de wereld van morgen hebben we leiders nodig die verandering omarmen, kansen herkennen, los van hokjes denken en in alles nieuwe mogelijkheden en kansen zien.
   
 2. Intrinsieke motivatie
  Om ondernemend leiderschap uit te dragen, is het belangrijk om een diepe intrinsieke motivatie te hebben en niet alleen gedreven te zijn door het verdienen van geld. Ondernemende leiders hebben een sterke visie en zijn bereid hard te werken om dit te realiseren. Ze zijn pro-actief, energiek, hebben een positieve mindset en vooral heel veel geloof en vertrouwen in zichzelf en in het bedrijf.
   
 3. Open om te leren van anderen
  Een goede leider is geïnteresseerd in de perspectieven van anderen, en ziet de waarde in van inclusiviteit en diversiteit. Hij of zij vraagt actief naar de meningen van het team en moedigt hen aan om naar voren te komen met oplossingen en ideeën, waarop wordt gereageerd met positieve feedback.

  Een ondernemend leider investeert niet alleen in het ontwikkelen van diens eigen kennis, maar ook in het creëren van een leeromgeving binnen de organisatie die anderen aanmoedigt om hun kennis te verbreden en verdiepen. Dit draagt bij aan het stimuleren van werknemers om buiten de kaders te denken en creatieve oplossingen te bedenken voor problemen. Ook zorgt dit voor het creëren van een atmosfeer waarin mensen zich comfortabel voelen om vragen te stellen, ideeën te delen, te groeien en elkaar hierin aan te moedigen. Hierdoor wordt het creatieve potentieel van het team optimaal benut.
   
 4. Ondernemende leiders voelen zich comfortabel met risico’s
  Waar traditioneel leiderschap vaak wat risico-vermijdend is, is ondernemend leiderschap het tegenovergestelde. Het ondernemende karakter van deze leider maakt dat hij of zij geen risico uit de weg gaat en niet bang is om te falen. Ze voelen zich comfortabel met het nemen van risico’s  om een bepaald doel te behalen en raken niet in de stress van projecten en situaties waarvan de uitkomst onzeker is.

  Ook bezitten zij over doorzettingsvermogen. Echte ondernemers geven niet op als het moeilijk wordt, ze zetten door totdat ze bereiken wat ze voor ogen hebben.
   
 5. Ondernemende leiders verbinden
  Ondernemende leiders zijn verbinders. Tussen teamleden, maar ook tussen bedrijven.
  De leider is in staat om zijn of haar ideeën en plannen om een gemeenschappelijk doel te bereiken duidelijk onder woorden te brengen. Ze stimuleren de communicatie tussen afdelingen, niveaus en partners. Ze vermijden dubbelzinnigheden en generalisaties en zijn in staat om conflicten en misverstanden te vermijden als gevolg van slechte communicatie.
+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn