CFO's in private equity

12 september 2023

CFO's in private equity

Met scherpe stijgingen van rentetarieven en correcties in marktwaarderingen is het landschap in de wereld van private equity aanzienlijk veranderd, maar wat betekent dit voor huidige en toekomstige CFO's in private equity?

Uit gespreken met onze contacten in private equity onderzoekt Michiel Sintnicolaas, Managing Partner Bridgewell, hoe macro-trends van invloed zijn op de private equity CFO en wat de toekomst zou kunnen brengen.

Het inhuren van CFO's is constant gebleven, ondanksvoorspellingen van vertraging.

Het is geen geheim dat de stroom van private equity-deals recentelijk is vertraagd. Volgens gegevens van Bloomberg zijn wereldwijd de investeringen van private equity voor het vijfde opeenvolgende kwartaal gedaald in het eerste kwartaal van dit jaar. De golf van deal activiteiten na de pandemie is uitgedoofd tegen de achtergrond van marktcorrecties, inflatie en uitdagende schuldenmarkten, wat heeft geleid tot een scherpe stijging van de rente. De vertraagde dealstroom deed velen afvragen of ook de aanstelling van private equity CFO's zou worden beïnvloed.

Ondanks de afname van de deal activiteit blijft het aantal CFO-searchopdrachten nagenoeg constant. Het zou echter verkeerd zijn om aan te nemen dat het “business as usual” is – de verschuiving in private equity investeringsstrategieën betekent dat we een andere set recruitment prioriteiten zien. Na Covid waren aanstellingen van private equity CFO's meestal het gevolg van nieuwe overnames en een daaropvolgende verandering in directie en/of managementteam. Nu lijken investeerders meer naar binnen gericht. De focus momenteel ligt op het verbeteren van de prestaties van bestaande portfoliobedrijven. De prestaties van de portefeuille worden nauwlettender gevolgd, dit betekent dat de CFO zeer in de schijnwerpers staat.

Met een toenemend aantal verlengde exit-termijnen is het huidige directieteam mogelijk niet langer optimaal voor de aangepaste strategieën vanuit het oogpunt van de investeerder. Hier zijn interim-mogelijkheden ontstaan door de onmiddellijke veranderingen die nodig zijn in teams, terwijl zoekopdrachten worden uitgevoerd om langere termijn oplossingen te vinden. Bij Bridgewell merken we een toename van het aantal private equity CFO-interim opdrachten.

"Risicomijdend gedrag en een grotere focus op cashflow maakt dat private equity huizen meer nadruk leggen op het hebben van de juiste CFO's".

Het samengestelde effect van de pandemie en uitdagende economische omstandigheden op de bedrijfsresultaten betekent dat de aandelenwaarden van investeringen mogelijk aanzienlijk zijn beïnvloed. Investeerders willen meer ervaren kandidaten met strikte convenanten die moeten worden nagekomen, en daarom een grotere nadruk op sterke bankrelaties, en een duidelijke vooruitblik op de kasstroom. Dit wordt ondersteund door gegevens uit een intern Bridgewell onderzoek, waaruit blijkt dat de gemiddelde leeftijd van een CFO rond de 50 ligt, wat aangeeft dat er gekozen wordt voor doorgewinterde professionals.

Bij opdrachtgevers zijn de verwachtingen van potentiële kandidaten nog verder toegenomen. Dit betekent dat de overstap van de functie onder de CFO naar een CFO-functie binnen Private Equity moeilijker is geworden. Waar reguliere, niet PE, CFO’s in het algemeen vaak een achtergrond hebben als Financieel Controller, hebben CFO's in de Private Equity meestal een stevigere operationele achtergrond en zijn ze bij een andere organisatie al eens eerder de eindverantwoordelijke CFO geweest. Dit komt doordat binnen PE de CFO meer betrokken is bij de dagelijkse operatie en de organisatie helpt hun strategische doelstellingen te bereiken.

CFO's  op zoek naar vermogenscreatie.

Uitdagendere zakelijke omstandigheden en correcties in waarderingen beïnvloeden ook het gedrag van kandidaten. De eigen participatie van veel CFO’s in PE is veelal minder waard dan oorspronkelijk gedacht, en dat zorgt ervoor dat kandidaten meer openstaan voor een overstap. Verlengde exit-termijnen dragen hier ook aan bij.

Volgens Bain & Company's Global Private Equity Report 2023 daalden private equity exits van $969 miljard in 2021 naar $565 miljard in 2022. Gezien het tragere exit potentieel kunnen CFO's worden aangetrokken door externe kansen met kortere exit-termijnen, of een kans om meer te verdienen met dezelfde vereiste diensttijd. Met de naderende Tweede Kamer verkiezingen in Nederland en de mogelijkheid van een verandering van regering, houden CFO's ook rekening met de potentiële impact op inkomstenverwachtingen.

Het vooruitzicht: vraag naar CFO's blijft

De stroom van deals in de tweede helft van dit jaar wordt voorspeld groter te zijn in vergelijking met de eerste helft; historisch gezien leidt dit tot een toename van zowel interim als permanente CFO-searchopdrachten. Er is ook een grotere behoefte aan expertise van professionals die kunnen ondersteunen bij pre-deal due diligence en post-acquisitie professionalisering.

Goede kennis en ervaring met cashflow analyse blijft een van de dominante vaardigheden van een private equity CFO. Er zal ook meer nadruk worden gelegd op de operationele competenties van een CFO om te helpen bij waarde creatie strategieën om de bedrijfsprestaties te versterken.

Met de rentetarieven die in de middellange termijn waarschijnlijk niet in de buurt zullen komen van de tarieven na de pandemie, wat vervolgens leidt tot voortdurende neerwaartse druk op multipliers, is het belang van het hebben van een “sterke” CFO groter dan ooit.

Private equity CFO's zullen commercieel en authentiek moeten blijven, met het vermogen om op passende wijze te leiden, te beïnvloeden en uit te dagen. Commerciële vaardigheden blijven van het grootste belang, maar gedetailleerde gegevens, nauwkeurigheid en het vertrouwen van de investeerder blijven, als altijd, ook van cruciaal belang.

Als u een gesprek over het vinden van talent op prijs stelt, neem dan gerust contact met ons op. Als een van Nederlands' toonaangevende executive search organisaties voor financieel management met diepgaande sectorexpertise en netwerk, horen we graag van u.

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn