Markt update Interim

02 june 2014

Markt update Interim

De dynamiek rond het inhuren van interim professionals is flink aan het veranderen. Wij, en ook andere professionals die we ernaar vragen, 'voelen' dat er enige beweging in de markt komt. Organisaties moeten, of willen, steeds vaker flexibel organiseren. Meer dan voorheen ligt bij bedrijven de focus op interne mobiliteit, flexwerkers, zzp'ers en contracten voor onbepaalde tijd.  

Daarnaast zien we dat een werknemer in vaste dienst relatief duurder wordt ten opzichte van een zzp'er. Dit leidt tot minder vaste banen en meer tijdelijke contracten. Het aantal mensen met een vaste baan is sinds 2008 met een paar procent geslonken, terwijl aan het aantal zzp'ers is gegroeid van 657.000 in het eerste kwartaal van 2008 tot 794.000 in het laatste kwartaal van 2013. Een stijging van meer dan 20%. 

De afgelopen maanden is de hoeveelheid flexibele arbeidsrelaties gegroeid. Taken en activiteiten zijn niet meer voor het leven, maar van tijdelijke aard.  Sinds het voorjaar van 2013 is er al een langzaam herstel gaande, en groeit het optimisme voorzichtig. Inmiddels ziet zo'n 40% van de flexbureaus optimistische opdrachtgevers.  De verwachting is zelfs dat de flexbranche in Nederland verder zal verbeteren. 

Bridgewell deelt dit optimisme zeker. Wij verwachten dat de vraag naar tijdelijke financials zal toenemen. Dit zien wij vooral gebeuren richting het einde van het jaar. Dit omdat de verwachting dat de economie verder zal aansterken doorzet en er meer interim professionals nodig zullen zijn. 

Er wordt verwacht dat er grote stappen gemaakt kunnen worden op het gebied van interim opdrachten. De wetgeving biedt hierin ook kansen. Onlangs is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. Een voor de flexbranche belangrijke bepaling, een wijziging in de ketenregeling, is met een jaar uitgesteld. Vanaf juli 2015 gaat gelden dat maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd voor een totale periode van  maximaal twee jaar verstrekt kunnen worden. Dat is een jaar minder dan voorheen. De flexbranche zou kunnen profiteren van als werkgevers ook na deze periode flexibiliteit willen handhaven. Zeker omdat de ketenregeling pas opnieuw ingaat na zes maanden (nu is dat drie maanden). 

Wat opvalt is dat klanten steeds selectiever zijn als het aankomt op het aannemen van interim professionals voor bepaalde opdrachten. Men kiest vaker voor specialisten in plaats van generalisten. Bridgwell past het aanbod van kandidaten hier ook zeker op aan. 

Wij streven dan ook naar verdere verbetering. Wij willen goed en voortijdig inspelen op de ontwikkelingen in de flexmarkt. Dit door middel van meer contact met bestaande kandidaten en actiever op zoek te gaan naar nieuwe kandidaten om een zo breed en compleet mogelijk netwerk te hebben. Uiteindelijk moet er natuurlijk een mooie "match" komen en snel gehandeld worden indien nodig.   

Hier nog een paar belangrijke trends op een rij:

  • De verwachting is dat de economie verder zal groeien, wat betekent dat in de tweede helft van 2014 meer projecten zullen starten. Dit zal de interim markt een boost geven
  • De vraag naar specialisten zal toenemen
  • De tarieven voor interim professionals zullen dit jaar, net als vorig jaar, stabiel blijven.
+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn