Zelf een interim manager inhuren of via een bureau?

21 maart 2024

In mijn vorige post over interim management heb ik stil gestaan bij de vraag of het verstandig is een interim manager in te huren. Als na zorgvuldige overweging besloten is dit te doen moet de volgende vraag die beantwoord worden:

Zelf een interim manager inhuren of via een bureau?

Het inhuren van een interim manager via een bureau heeft enkele voor- en nadelen:

Voordelen:

  • Netwerk en Expertise: Bureaus hebben vaak een breed netwerk van ( over ) gekwalificeerde interim managers en kunnen snel geschikte kandidaten vinden. Meestal heeft het bureau een ook goed inzicht in passende tarieven per rol.
  • Screening en Selectie: Het bureau kan het screening- en selectieproces beheren, inclusief het beoordelen van vaardigheden, ervaring en referenties van kandidaten. In veel gevallen heeft het bureau concrete ervaring met betreffende interim manager.
  • Administratieve Ondersteuning: Het bureau kan helpen bij administratieve taken, zoals het opstellen van contracten en het regelen van betalingen. Het bureau zal er ook voor zorgen dat de opdrachtgever vrijgesteld wordt voor het betalen van sociale premies.
  • Begeleiding en borging: Een goed bureau zorgt voor begeleiding van de interim manager. Dit is veelal niet inhoudelijk maar meer gericht op het bewaken van de afgesproken voortgang op basis  van het plan van aanpak wat door de interim manager na +/- 1 maand inzet opgesteld wordt en is goedgekeurd door de opdrachtgever.

Nadelen: 

  • Kosten: Het inhuren van een interim manager via een bureau  duurder zijn, omdat het bureau een vergoeding rekent bovenop de vergoeding van de interim manager.
  • Beperkte directe controle: De opdrachtgever heeft mogelijk minder directe controle over het wervingsproces en de selectie van kandidaten, aangezien het bureau hierbij een centrale rol speelt. De uiteindelijke keuze zal altijd bij de opdrachtgever dienen te liggen.
  • Vertrouwelijkheid van de opdracht: Vaak gaat het bij interim opdrachten over vertrouwelijke situaties en informatie. Bureaus moeten hiervan deelgenoot gemaakt worden om tot een goede keuze van de kandidaten te komen. Dit is ook nodig voor de interim managers om optimaal te kunnen presteren. De praktijk wijst uit dat bureaus en interim managers hier heel voorzichtig mee omgaan omdat dit anders hun reputatie negatief kan beïnvloeden.

Het is belangrijk om zorgvuldig te overwegen of het gebruik van een bureau geschikt is voor jouw organisatie, rekening houdend met de specifieke behoeften, budgetten en de mate van controle die je wilt behouden. Een interim manager uit het eigen netwerk heeft als voordeel dat hij vertrouwen geniet, een bureau kan echter zorgen voor een bredere en objectievere keuze. 

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn