Talent of liever Grit?

06 april 2023

Talent of liever Grit?

Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite met het realiseren van hun doelen, terwijl anderen haast vanzelf geweldige dingen presteren?

Succes is van meerdere factoren afhankelijk, maar als we dr. Angela Lee Duckworth mogen geloven, speelt één factor in het bijzonder een grote rol en dat is ‘grit’. Met een hoog IQ alleen kom je er namelijk niet, zo ontdekte Duckworth. Om succesvol te worden in je loopbaan heb je ook doorzettingsvermogen en vastberadenheid nodig.

Vastberadenheid, is een positieve, niet-cognitieve eigenschap of houding,

Grit, wat in het Nederlands zoiets betekent als vastberadenheid, is een positieve, niet-cognitieve eigenschap of houding, gebaseerd op de passie van een individu ten aanzien van een bepaald doel op de lange termijn in combinatie met een krachtige motivatie om dit doel te bereiken. Het bestaat uit twee aspecten: veerkracht, het vermogen om door te gaan na tegenslag, en consistente lange termijndoelen of -passies. Mensen die veel grit hebben laten zich minder snel afleiden, zijn minder afhankelijk van korte termijn successen en overwinnen tegenslag en obstakels gemakkelijker. Dit doorzettingsvermogen bevordert de bekwaamheid om obstakels of uitdagingen te overwinnen en dient als drijvende kracht voor de realisatie van het einddoel.

Het kaf van het koren scheiden

Grit is het persoonlijkheidskenmerk dat het kaf van het koren scheidt op de arbeidsmarkt. Het is gebleken in onderzoek dat grit aanzienlijk bijdraagt aan succesvolle resultaten. Langetermijngerichtheid, volharding en veerkracht zijn belangrijke voorwaarden voor het opbouwen van hoge niveaus van expertise en competentie, iets wat Bridgewell ook onderschrijft.

Het meest verrassende resultaat van Duckworth’s studies is dat grit niet afhankelijk van het IQ is. Dat is goed nieuws voor iedereen, want vooralsnog lijkt het moeilijk – zo niet onmogelijk – om iemands IQ te verhogen. Grit daarentegen is, net als andere vaardigheden op het gebied van persoonlijke effectiviteit, wel degelijk aan te leren. Haar belangrijkste advies voor mensen die succesvol willen worden luidt daarom: “Houd vol, blijf vastberaden, ook als het moeilijk wordt.”

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn