Inclusie in de praktijk

01 november 2019

Diversiteit en inclusie, de een gaat niet zonder de ander. Aan de ene kant ben jij speciaal, uniek en onderscheidend, gewoon door wie je bent als individu. Maar daarnaast is het van belang dat op de werkvloer een inclusieve werkcultuur wordt nagestreefd waar alle aanwezige talenten worden gezien en benut, waar verschillende ideeën worden gehoord en waar niemand op basis van zijn of haar 'andersheid' impliciet of expliciet wordt buitengesloten.

Heel vanzelfsprekend is inclusie in de praktijk helaas toch nog niet. Vele onderzoeken en discussie verder  is er geen eenduidig antwoord op te geven, maar misschien met een paar simpele voorbeelden van hoe je het principe van inclusie toepast op de werkvloer wordt het duidelijk waarom het een basis gegeven is en dat het is zoals het is:

•    ieders mening telt. Ongeacht de (hiërarchische) status en positie.
•    leiders stimuleren de uitwisseling van verschillende perspectieven en zijn zelf ook zo open mogelijk.
•    mensen kunnen hun mening op professionele wijze geven, zonder angst voor hun positie.
•    mensen werken samen aan een gemeenschappelijk doel en respecteren elkaars verschillen.
•    culturele en gender verschillen worden omarmd, niet geminimaliseerd
•    mensen benaderen elkaar open en geïnteresseerd. Men neemt de tijd om naar elkaar te luisteren, in plaats van elkaar te vertellen wat te doen.

Wat inclusie niet is

•    alles mag en alles kan.
•    iedereen zijn of haar zin geven.
•    de illusie hebben dat iedereen met iedereen vrienden kan worden.
•    doen alsof je het ergens mee eens bent om daarmee conflicten te voorkomen.
•    culturele of gender verschillen ontkennen

Wij bij Bridgewell hanteren een simpel principe: - Jij als persoon bent uniek, met al jouw talenten, waar jij vandaan komt, wat je achtergrond is maakt niet zoveel uit, want wij behandelen iedereen hetzelfde. Key is “what do you bring to the table” en ben jij “the right person fort he job”, dat is wat ertoe doet!

En als het belangrijk voor jou is als individu om te werken in een omgeving die inclusieve samenwerking op de werkvloer nastreeft zodat er een goede match ontstaat, dan begrijpen wij elkaar. Let’s keep it simple!

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn