Inclusie in de praktijk

12 juli 2022

Inclusie in de praktijk

Diversiteit en inclusie, het een gaat niet zonder het ander. Aan de ene kant ben jij speciaal, uniek en onderscheidend, gewoon door wie je bent als individu. Maar daarnaast is het van belang dat op de werkvloer een inclusieve werkcultuur wordt nagestreefd waar alle aanwezige talenten worden gezien en benut, waar verschillende ideeën worden gehoord en waar niemand op basis van zijn of haar 'andersheid' impliciet of expliciet wordt buitengesloten.

Wat houdt inclusie nou exact in?

Heel vanzelfsprekend is inclusie in de praktijk helaas toch nog niet. Vele onderzoeken en discussies verder  is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wat inclusie nou exact inhoudt, maar misschien met een paar simpele voorbeelden van hoe je het principe van inclusie kan toepassen op de werkvloer, wordt het duidelijk waarom het een basisgegeven is en dat het is zoals het is:

 • Ieders mening telt. Ongeacht de (hiërarchische) status en positie.
 • Leiders stimuleren de uitwisseling van verschillende perspectieven en zijn zelf ook zo open mogelijk.
 • Mensen kunnen hun mening op professionele wijze geven, zonder angst voor hun positie.
 • Mensen werken samen aan een gemeenschappelijk doel en respecteren elkaars verschillen.
 •  Culturele en gender verschillen worden omarmd, niet geminimaliseerd.
 • Mensen benaderen elkaar open en geïnteresseerd. Men neemt de tijd om naar elkaar te luisteren, in plaats van elkaar te vertellen wat te doen.

Wat inclusie niet is:

 • Alles mag en alles kan.
 • Iedereen zijn of haar zin geven.
 • De illusie hebben dat iedereen met iedereen vrienden kan worden.
 • Doen alsof je het ergens mee eens bent om daarmee conflicten te voorkomen.
 • Culturele of gender verschillen ontkennen

Uiteindelijke draait alles om wat je komt brengen en of jij de juiste persoon voor de rol bent.

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn