Female leadership

31 oktober 2019

Female leadership

Vrouwen met leiderschapskwaliteiten, die trots zijn op hun resultaten en die knokken om de doelen te verwezenlijken van de organisatie waarin zij werkt. Steeds meer vrouwen sturen aan op het hoogst haalbare binnen hun organisatie, benutten diverse kansen om verder te groeien en stellen net als hun mannelijke collega’s prioriteiten.

Maar waarom toch zo specifiek het “vrouw zijn” benadrukken in de hoogtijdagen van diversiteit en inclusie? Juist die unieke aspecten van “female leadership” benoemen blijkt  noodzakelijk te zijn in onze huidige werkomgeving.

De juiste persoon op de juiste plek

Werken wordt veelal bezien vanuit een “all male point of view”, maar vrouwen hebben een andere managementstijl en werkmentaliteit, niet beter of slechter, gewoon anders. En net als ieder ander zal je zelf moeten bewijzen dat jij de juiste persoon bent op de plek. En dat is wennen in Nederland. Want wij zijn nog niet zover als beursgenoteerde bedrijven in andere landen waar het relatief standaard is dat vrouwen topposities bekleden.

Volgens de Female Board Index (een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen) zijn er dit jaar gelukkig weer wat toenames te zien in de boardrooms. Maar met een schamele stijging van 4% naar 15% in de afgelopen 10 jaar tijd is het eerlijk gezegd best een teleurstellend resultaat als je je realiseert dat de vereiste 30% norm voor topposities onder vrouwen in het hogere segment nog lang niet in zicht is.

Het aandeel vrouwen aan de top

Wat houdt ons tegen? Nederland heeft nog steeds te kampen met een deeltijdcultuur, risicoaversie en competitieaversie, het denken in stereotypen en de bestaande organisatiecultuur - "een manager werkt (meer dan) voltijd". Genoeg obstakels om te overwinnen blijkt. De invoering van een bindend quotum vergroot het aandeel vrouwen aan de top. Het is echter geen wondermiddel: het verhoogt niet de winstgevendheid van bedrijven of het aandeel vrouwen in het middenmanagement. Voor het verhogen van het aandeel vrouwen in het middenmanagement is aanvullend beleid nodig van de overheid en van het bedrijfsleven. Deze conclusies staan in de publicatie ‘Vrouwen aan de top’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die zojuist is verschenen.

We zijn er dus nog niet in Nederland en in de Boardrooms, maar een cultuurverandering is gaande en commitment van de top aan het diversiteitsbeleid wordt steeds meer evident. Steeds meer vrouwen krijgen een plek in de boardroom, en mede onder hun bezielende leiding zorgen zij ervoor dat organisaties hun maximale potentie kunnen bereiken. Let’s show them how.

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn