De druk op de CFO loopt op

22 februari 2022

De druk op de CFO loopt op

Steeds vaker horen wij in gesprekken met opdrachtgevers over zaken die "stroef" lopen met betrekking tot accounting binnen de Finance organisatie. Hier begon de finance functie oorspronkelijk mee. Dubbel boekhouden. Maar de aandacht hiervoor lijkt steeds meer naar de achtergrond te worden gedrongen door de veelvoud aan verantwoordelijkheden waar de CFO zich voor gesteld ziet en voortschrijdende automatisering. Een "hygiëne factor" is een veel gehoorde uitspraak met betrekking tot accounting.

De CFO krijgt in het algemeen steeds meer verantwoordelijkheden. Het is niet ongebruikelijk dat de volgende zaken in de portefeuille van de CFO voorkomen: Human Resources, IT, Accounting, Data analyse, Risk, Internal Control, Business Control, Tax, Treasury, Juridische zaken, inkoop en Facilities. Dit naast het zijn van sparring partner voor de CEO en stakeholders.

Meer verantwoordelijkheden CFO

Niet onlogisch dat deze verantwoordelijkheden aan Finance worden toegevoegd, maar stuk voor stuk stevige verantwoordelijkheden, met potentieel grote impact. Al vrij gemakkelijk worden verzekeringen bijvoorbeeld bij de CFO belegd. Typisch zo'n sluitpost wellicht waar niet veel waarde aan wordt gehecht, maar wanneer niet goed uitgevoerd kan dit potentieel rampzalig uitpakken. Een paar jaar geleden heb ik een bedrijf failliet zien gaan omdat ze zwaar onderverzekerd waren toen het pakhuis met hun complete handelsvoorraad, en hiermee de omzet van de komende 6 maanden, afbrandde.

Financiële talenten kiezen de kant van business control 

De gestaag uitdijende portefeuille van de CFO is niet de enige factor die deze ontwikkeling in de hand werkt. Al jaren zien we dat Business Control beter wordt betaald dan Financial Control en vaak ook wordt Business Control gezien als een meer interessante richting dan Financial Control. In de praktijk zien we dan ook regelmatig dat financiële talenten de kant van business control kiezen en weinig tot geen ervaring hebben met de accounting kant van finance. Het kunnen maken van een eenvoudige journaalpost op een whiteboard is een skill die niet veel financials meer bezitten. Dit leidt tot een toenemende schaarste aan senior financials met gedegen accounting kennis en ervaring. Vaak zit er bij organisaties veel kennis van de P&L, maar wordt er onvoldoende gekeken naar de balans. In veel van onze gesprekken kwam dit naar voren als een potentiele valkuil voor de CFO.

Naast de hoeveelheid zaken die aan de portefeuille worden toegevoegd, neemt de complexiteit van deze individuele verantwoordelijkheden vaak ook nog eens sterk toe. Een voor de hand liggend voorbeeld is IT. De verantwoordelijkheid van IT ligt al lang bij veel organisaties bij de CFO. Het is niet moeilijk voor de stellen dat IT 20 jaar geleden een heel ander karakter had dan nu. IT is bij bijna alle organisaties van levensbelang. 20 jaar geleden betrof het nog met name de kantoorautomatisering, MS Word (of WordPerfect!) en Excel vooral ... Er was nauwelijks internet en e-mail, laat staan e-commerce. Nu niet meer voor te stellen. De verantwoordelijkheden en de complexiteit zijn met de kansen die e-commerce biedt echter wel exponentieel toegenomen. Dit lijkt nog niet altijd te worden onderkend.

Corona zet meer druk op de CFO en de finance organisatie

Tenslotte komt bovenop de genoemde punten de komende tijd ongetwijfeld de gevolgen van corona. Corona zet nog meer druk op de CFO en de finance organisatie. Cash forecasts, ad hoc rapportages, reorganisaties, herfinancieringen, bezuinigingen. Het zet allemaal meer druk op de  CFO.

De kern van de afdeling Finance zou altijd de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de boekhouding moeten zijn. In de hand gewerkt door bovenstaande, maar ook door de wensen van de CFO's zelf, die veelal graag die brede verantwoordelijkheid opzoeken en juist daar ook de professionele uitdaging in zien, zijn de eisen die aan nieuwe CFO worden gesteld zeer uitgebreid. Te uitgebreid soms, moeten we in sommige gevallen helaas constateren.

Bovenstaande is uiteraard een generalisatie en sterk afhankelijk van factoren zoals onder andere bedrijfsomvang, omvang en kwaliteit van de finance organisatie, mate van automatisering, typologie van de organisatie etc. Tijdens een persoonlijk gesprek adviseren wij u graag over hoe de portefeuille van de CFO voor uw organisatie er mogelijk uit kan zien.

Michiel Sintnicolaas
Managing Partner

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn