De CFO van de toekomst

15 juni 2021

De CFO van de toekomst

Uit de meer dan 50 gesprekken die Bridgewell partners Paul van Vliet en Michiel Sintnicolaas recent over de ontwikkeling van de rol van de CFO hebben gevoerd met CEO's, DGA's, HR Directors, Private Equity Partners en CFO's, valt een duidelijk beeld te destilleren.

De rol van de CFO is in de afgelopen 20 jaar een meer omvangrijke en strategische rol geworden. De kern van de functie gaat om het beheersen van middelen, cashflow management, het begrijpen en beschermen tegen risico’s, financiële rapportage, interpreteren van prestaties en algemene financiële planning en analyses. Zij zijn en zullen waarschijnlijk altijd onderdeel van de verantwoordelijkheden van de CFO zijn. Maar de alom bekende "bean counters”, gewapend met rekenmachine en spreadsheet zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot de architecten van organisaties waar het gaat over groei- en prestatiedoelstellingen.

CFO’s zich moeten her-ontwikkelen

Met de explosie van digitale technologieën als Application Programming Interfaces (API), Robotic Process Automation (RPA), mobiele telefoons, data analytics, blockchain (datastructuur), cloud computing, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), hebben de CFO’s zich moeten her-ontwikkelen en worden zij geconfronteerd met duizelingwekkend hoeveelheid aan keuzes.

Tevens neemt het belang van data analyse binnen de meeste organisatie sterk toe. Terwijl er op dit moment nog niet echt een duidelijk rode draad is waar te nemen, wie de verantwoordelijke voor deze data analyses moet zijn. In heel veel gevallen ligt deze het meest natuurlijk bij degene waar de meeste data toch al samenkomt en die van nature uitstekend is geequipeerd voor data analyse, de CFO!

Het is duidelijk dat er (aanzienlijk) meer verwacht wordt van de huidige CFO. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook daadwerkelijk de nieuwste technologieën begrijpen en toepassen om de business tactisch en strategisch naar een hoger platform te brengen. De functie omvat nu veel meer de rol van verantwoordelijke strateeg voor activiteiten zoals fusies en overnames, begeleiden van verandermanagement en operationele verantwoordelijkheid. Maar ook commercie!

Om dit alles succesvol te managen moet de CFO sterke relaties hebben binnen het bedrijf, een goed geolied team samenstellen wat op de hoogte is van de nieuwste technologieën en veranderingen managen. De toekomstige CFO zal zichzelf dus een andere set aan vaardigheden moeten aanleren naast de meer traditionele finance vaardigheden. Steeds vaker komt door digitale investeringen de focus meer op analyse en vooruitkijken te liggen in plaats van met de historie bezig te zijn. Met deze set aan inzichten en strategische goed onderbouwde know-how krijgt de CFO steeds meer tools in handen om samen met de CEO en het bestuur te komen tot gedegen keuzes.

Maar het behelst dus heel wat meer dan alleen een techno specialist te zijn om de strategische prioriteiten te kunnen bevatten. Steeds meer zal een CFO de noodzaak van risico en risicomanagement moeten begrijpen. In plaats van de traditionele gematigde stem zal de toekomstige CFO een veel meer commercieel bewustzijn moeten ontwikkelen om risico’s te durven nemen en in te schatten hoe dit het best toe te passen. De CFO zal alle aspecten binnen het bedrijf moeten begrijpen, niet alleen de finance afdeling, maar alles vanaf supply chain tot aan macro trends.

Ook uitstekende communicatieve eigenschappen zijn in toenemende mate belangrijk. De kunst van communiceren, niet alleen op het hoogste niveau, maar helemaal tot onderaan in de organisatie de taal beheersen is essentieel. Goed kunnen luisteren, andermans perspectieven begrijpen en verwoorden binnen het bedrijf om samenwerking te stimuleren zijn nodig om de beste resultaten te bereiken.

De CFO van de toekomst

De toekomstige CFO, of beter gezegd, de gewenste CFO van de toekomst, heeft om optimaal te presteren een finance team in topvorm nodig. Dat betekent dat de CFO aan de basis staat van talent management. Leiderschap cultiveren en topteams opbouwen wordt dan ook als een van de voornaamste elementen genoemd om strategische prioriteiten te kunnen aangeven. Inderdaad, talent ontwikkeling zou wel eens de belangrijkste prestatie indicatoren kunnen worden voor de CFO’s, om ervoor te zorgen dat individuen de transitie kunnen maken naar de diverse vereiste eigenschappen die noodzakelijk zijn om op dit niveau te kunnen presteren.

Door de mensen binnen het organisatie te betrekken bij het proces en ze te stimuleren, te inspireren en te motiveren zal allemaal bijdragen tot het beter functioneren van de organisatie. Door een team te bouwen met capabele financiële mensen die met de juiste tools, systemen en processen werken, creëert dat tijd voor de CFO. Door efficiënt te werk te gaan met kunde, kennis en technologie worden er steeds meer mogelijkheden benut. Dat geeft ruimte om de diepte in te gaan en te zien wat de daadwerkelijke waarde regulering binnen de marktwerking echt is, wat zijn de grootste uitdagingen en mogelijkheden en wat zijn drijfveren binnen de bedrijfscultuur en wat houdt medewerkers gemotiveerd. Door als CFO meer betrokken te zijn bij al deze diverse aspecten binnen het bedrijf kan ertoe bijdragen dat het organisatie succesvoller wordt. Als leiders niet weten wat een bedrijf echt laat tikken, kan dat een averechts effect hebben op de bedrijfsvoering. In tijden van teleurstellende resultaten, is de natuurlijke reactie van een CFO veelal die van kosten drukken. Maar soms heeft dat niet het benodigde effect. Als je echt weet wat er speelt in het bedrijf en daarbuiten is soms een tegengestelde keuze een betere; denk bijvoorbeeld aan investeren. Risico’s durven nemen in tijde van tegenspoed valt of staat met een diepe kennis van het gehele speelveld van de organisatie en haar medewerkers.

Michiel Sintnicolaas
Managing Partner

+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn