Risico Manager

Risico Manager
Midden van het landEuro 75.000Referentie: 1193422 april 2022

Organisatie

WSW heeft een belangrijke positie in de wereld van woningbouwcorporaties. WSW bevordert dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn. Zo worden corporaties bij de uitvoering van hun kernactiviteit ondersteund: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. WSW is dé expert in de beheersing van risico’s van toegelaten instellingen. Zij doet dit door risico’s te beoordelen en te beheersen en door inzicht daarover te verschaffen. WSW staat borg voor de aflossings- en renteverplichtingen van woningcorporaties, waardoor corporaties voor de financiering van hun sociale woningbouw toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen de laagst mogelijke kosten. Het geborgde vermogen bedraagt circa €80 miljard en de geboden zekerheidsstructuur geniet het vertrouwen van gemeenten, rijksoverheid en financiers (met een triple-A rating van de ratingbureau‘s Standard & Poor’s en Moody's Investor Service). 

Functie

Als risicomanager met aandachtsgebied beleid ben je, als lid van het risico team, verantwoordelijk voor de beleids- en risicokaders. Dat wil zeggen: je stelt de inhoudelijke randvoorwaarden vast waarbinnen corporaties beoordeeld. Je bepaalt welke processen daarbij in acht moeten worden genomen.     

Waar nodig signaleer je of bestaand beleid- en risicokaders en processen geactualiseerd en verbeterd kunnen worden, en onderneemt daar actie op. Je ziet de dwarsverbanden en bent creatief in het bedenken van oplossingen. Je werkt aan actuele vraagstukken, zowel gericht op de korte termijn als op de langere termijn. Je denkt na over de risicobereidheid, en bent altijd op zoek naar een juist evenwicht tussen de belangen van de partijen die betrokken zijn bij het borgstelsel. Je weet wat er speelt binnen en buiten de organisatie en vertaalt dit in onderzoeks- of beleidsvoorstellen binnen jouw vakgebied. Jouw adviezen zijn gebaseerd op kennis en ervaring en je weet deze helder over te brengen, ook extern. 

Profiel

  • Je bent in het bezit van een financieel economische master (bijvoorbeeld algemene economie, bedrijfseconomie, financiering of bedrijfskunde);
  • Ben je nog jong en sta je met minimaal 5 jaar werkervaring nog aan het begin van je loopbaan? Maar natuurlijk sluiten we meer ervaren kandidaten geenszins uit!  
  • Je bent bereid je kennis verder te verbreden en te verdiepen middels inhoudelijke opleidingen op het gebied van bijvoorbeeld risicomanagement;  
  • Je hebt een passie voor risicomanagement- en beleidsvraagstukken, waarbij je een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken kunt belichten en een goed onderscheid kunt maken tussen hoofd- en bijzaken. Wat zijn de consequenties van (financiële) veranderingen in de markt, welke thema’s uit het regeerakkoord zijn belangrijk?  
  • Je kunt goed de belangen van verschillende partijen doorgronden en daar op acteren, je bent geïnteresseerd in de beweegredenen van je gesprekspartners om zo een effectieve dialoog te kunnen voeren;      
  • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij je op basis van argumenten jouw overtuigingskracht inzet;  
  • Je bent nieuwsgierig naar de ontwikkelingen binnen je vakgebied en gedreven om het verschil te maken met je team;  
  • Je werkt graag in teamverband en projecten, waarbij de verschillende ideeën en perspectieven worden meegenomen in het werk;  
  • Je bent innovatief, ondernemend en deinst niet terug voor het uitdagen van de status quo: een frisse blik, niet bang om nieuwe invalshoeken te onderzoeken!       

Contact

Indien u in deze vacature geïnteresseerd bent nodigen wij u uit direct te solliciteren via de knop “Solliciteer” o.v.v. het referentienummer ( 11934 ). Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de onderstaande consultant.

Paul van VlietManaging Partner

volg ons op linkedinReferentie: 11934
+31 (0)20 4421128
Stuur uw vraag
Volg Bridgewell op LinkedIn