This finance vacancy is already filled by Bridgewell.
Click here here for our actual finance vacancies.

Unit Risk Manager

ReferenceP 33942
OrganisationAegon Nederland
LocationDen Haag
Salary / RateUitstekende arbeidsvoorwaarden

Organisation

AEGON biedt financiële oplossingen voor ieder moment in het leven. In Nederland zorgen zij er met ruim 3000 mensen voor dat hun klanten zich kunnen concentreren op wat zij het liefste willen. Ze werken in Nederland vanuit Den Haag, Leeuwarden, Nieuwegein en Groningen. AEGON is één van ’s werelds grootste beursgenoteerde verzekeraars.
Binnen AEGON Nederland zorgt Financiën Nederland (FN) voor een goede financiële besturing van de organisatie. De primaire doelstelling van FN is het waarborgen van de continuïteit van de operationele financiële processen en de kwaliteit van financiële rapportages binnen AEGON Nederland. Een afgeleide hiervan is het optimaal vervullen van de signaalfunctie richting Directie Nederland en de verschillende bedrijfsonderdelen.

De financiële organisatie van AEGON NL is ondergebracht in een vijftal units, te weten: Actuariaat, Financial Accounting, Management Control, Operational Risk Management en Risk & Capital Management. Elk financieel segment is adviserend richting een of meerdere bedrijfsonderdelen en bezit de nodige specifieke kennis.

Assignment

De Unit Risk Manager Staven coördineert de ORM werkzaamheden die ten behoeve van de genoemde units worden uitgevoerd en fungeert als eerste aanspreekpunt voor het Management Team en de Operationeel Managers van de unit voor alle ORM aangelegenheden.

Overige kernactiviteiten:

•    Jaarplan voor de ORM activiteiten van een unit opstellen en realiseren;
•    Coachen van (junior) riskmanagers binnen het team;
•    Resultaten van de testen van de controlemaatregelen in het kader van Sarbanes-Oxley monitoren en gesprekspartner zijn voor de interne SOX manager en externe accountants;
•    Proces-, risico- en controlebeschrijvingen beoordelen op de mate van risicobeheersing in relatie tot het risicoprofiel van de unit;
•    Toezien op de juistheid en volledigheid van de vastleggingen in BWise van processen, risico’s, controlemaatregelen, bevindingen en verliezen;
•    Normenkaders voor de beoordeling interne en uitbestede processen opstellen en beoordelen;
•    Coördineren van een team van experts uit de unit voor de gezamenlijke opstelling van het Risk Report (eens per kwartaal);
•    Uitvoeren van risicoanalyses, waaronder risk self-assessments;
•    De unit voorzien van zowel gevraagd als spontaan advies op het gebied van systeem- en procesinrichting vanuit het perspectief van interne beheersing en risicomanagement;
•    Voorbereiden van en deelnemen aan de Risk & Audit Committee vergadering van de unit, aldaar verslag doen van de voortgang in de bevindingen, de risicorapportage en dergelijke;
•    Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het ORM-raamwerk voor AEGON Nederland in brede zin.

Profile

Onze search richt zich op kandidaten met kennis op het gebied van risicomanagement, administratieve organisatie, interne controle, procesanalyse en/of auditing. U heeft een universitaire opleiding Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, Accounting of Controlling afgerond, aangevuld met een vakgerichte postdoctorale opleiding en minimaal zes jaar werkervaring, bij voorkeur in de financiële dienstverlening.

Daarnaast zoeken wij iemand met kennis van operational risk management en audit-technieken, ervaring in het beoordelen van en het adviseren over de inrichting van financieel-administratieve processen en kennis op het gebied van financiële dienstverlening door opleiding/ervaring.

Unit Risk Managers weten het juiste klimaat te creëren en mensen te motiveren en inspireren. Zij zijn zowel klankbord voor de directie als vraagbaak en begeleider voor minder ervaren collega´s. Dit vraagt ook het op overtuigende wijze en vanuit een professionele visie op Risk Management overbrengen van standpunten en heldere lijnen uitzetten om te komen tot wezenlijke procesverbeteringen.

In deze functie bent u werkzaam in een dynamische en professionele omgeving met ruime mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, zowel vakmatig als persoonlijk. Bovendien is operational risk management een relatief jonge discipline die nog volop in ontwikkeling is en waaraan in teamverband nadere invulling moet worden gegeven. U krijgt veel vrijheid om uw eigen werkwijze te bepalen.


Deel deze vacature met jouw netwerk


Contact

This vacancy is already filled by Bridgewell. It is not possible to respond anymore.

+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn