This finance vacancy is already filled by Bridgewell.
Click here here for our actual finance vacancies.

Senior Business Controller

ReferenceP 39094
OrganisationCommerciële organisatie
LocationRandstad
Salary / RateEuro 80.000 + bonus + auto

Organisation

Commerciële organisatie

Assignment

Neemt deel aan het MT van de Business Unit en is sparring partner
op financieel vlak voor het management van de Business Unit waar
hij voor verantwoordelijk is. Levert een belangrijke bijdrage aan
de totstandkoming van budgetten, jaarplannen, verwachtingen en
meerjarenramingen en zorgt voor een adequate financiële verslaggeving
en rapportage. Voert tevens diverse bedrijfseconomische analyses
uit met als doel de winstgevendheid van product(groep) en de
efficiency van de operationele afdelingen en processen te maximaliseren.
Geeft mede richting aan het bedrijfseconomische beleid van de
product(groep)en en operationele afdelingen.

Belangrijkste activiteiten en resultaatgebieden:

 • Ontwikkelt rekenmodellen voor het uitvoeren van genoemde
  financiële berekeningen en analyses, en ontwikkelt kosten
  allocatie sleutels en herziet deze periodiek
 • Is medeverantwoordelijk voor het opstellen van budgetten, jaarplannen,
  verwachtingen en meerjarenramingen voor de product(groep)en en
  afdelingen binnen de organisatie, en is mede verantwoordelijk voor
  de consolidatie hiervan
 • Bewaakt de naleving van de binnen de afdeling Planning & Control
  vastgestelde kaders, richtlijnen en procedures op het gebied van
  financiële processen, zoals budgettering, rapportage en analyse.
 • Is medeverantwoordelijk voor een juiste, tijdige, volledige en
  inzichtelijke (met name) Financiële rapportage van de product(groep)en
  en afdelingen binnen de organisatie, waaronder begrepen een
  verschillenanalyse en toelichting met budget en forecast
 • Vervaardigt bedrijfseconomische analyses resulterend in adequate
  management informatie ten behoeve van het lijnmanagement
  van de Business Units
 • Beoordeelt investeringsplannen, projectplannen, offertes
  en overeenkomsten
 • Voert in voorkomende gevallen projectcontrolling uit
 • Voert analyses uit ten behoeve van de Revenue Assurance
 • Adviseert en informeert de afdeling over financiële aangelegenheden
  en beslissingen, en vertaalt wensen van het management in concrete
  (verbeter) voorstellen. Verbetert het financieel economisch
  inzicht binnen de afdeling

Profile

 • Bedrijfseconomische opleiding op HBO/universitair-niveau
 • Analytisch denkvermogen
 • Ervaring met Excel; kennis van Oracle is een pré
 • Accuratesse
 • Anticiperend handelen en toepassen van richtlijnen
 • Initiatiefrijk
 • Zelfstandigheid van werken
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Dienstverlenende instelling
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

 


Deel deze vacature met jouw netwerk


Contact

This vacancy is already filled by Bridgewell. It is not possible to respond anymore.

+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn