This interim job is already filled by Bridgewell.
Click here here for our actual interim jobs.

Programmamanager a.i.

Reference: MHS11763Location: Zuid HollandDuration: Circa een jaar

Organisation

Landelijk opererende Not for Profit organisatie in beweging.

Assignment

De strategische koers van onze opdrachtgever wijst uit dat verdere ontwikkeling en professionalisering nodig is. Daardoor behoeft de organisatie, de samenstelling en de inrichting van de organisatie vernieuwing en verandering.

Het beheerproces vereist voor wijziging van de bestaande inrichting van de organisatie een onderbouwing door middel van een Process-flow. De portefeuille van de Programmamanager is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering daarvan.

Doelstelling

Om te voorkomen dat ieder team zelf een Process-flow uitvoert, start de portefeuille in eerste instantie met een beperkt aantal teams qua omvang, context en aard van de problematiek.

Doel van deze eerste stap is een visie te ontwikkelen over en bouwstenen te zoeken voor de teams van en op basis daarvan vast te kunnen stellen binnen welke bandbreedtes deze zich qua organisatie en samenstelling kunnen toesnijden op de lokale maat. Daarvan maakt het ontwikkelen van een visie over de inzet, de rol en de bijdrage van hoger en anders opgeleiden in relatie tot de teams van overmorgen onderdeel uit.

Het programma voor de organisatie en uitvoering van verschillende Process-flow-trajecten staat niet op zichzelf, maar hangt samen met vele andere lopende en op stapel staande ontwikkelingen.

De volgende stap van de Process-flow is het uitwerken van de visie en deze te vertalen naar principes voor de inrichting van de toekomstige teams. Dit mede aan de hand van de verschillende uitgevoerde Process-flow-trajecten en het onderzoek naar hoger en anders opgeleiden dat in opdracht van de portefeuille uitgevoerd wordt.

 • Opstellen programma voor organisatie en uitvoering van de verschillende Process-flow-trajecten.
 • Begeleiding en coaching van de projectleiders van de Process-flow-trajecten.
 • Samenbrengen, analyseren en integreren van de resultaten van de Process-flow-trajecten.
 • Uitwerken visie over en principes voor inrichting van de basisteams van overmorgen.
 • Voorbereiden, organiseren en begeleiden werkbijeenkomsten en overleg met betrokken gremia.
 • Rapportage voortgang programma voor organisatie en uitvoering van de Process-flow-trajecten.
 • Aansturen van het programma en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen en activiteiten.
   

Profile

 • Afgeronde en erkende WO-opleiding op het gebied van Organisatiekunde of Bedrijfsvoering.
 • Afgeronde en erkende opleiding Prince 2.
 • Afgeronde en erkende opleiding tot Coach.
 • Minimaal 5 jaar aaantoonbare werkervaring als programmamanager inzake proces- en organisatieontwikkeling.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als coach.
 • Aantoonbare werkervaring binnen een grote overheidsinstelling en ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen waarbij het verkrijgen van draagvlak en acceptatie van ontwikkeling en veranderingen een grote rol speelden.
 • Kennis van en ervaring met de door de opdrachtgever gebruikte Process-flow methodiek.
 • Overtuigingskracht en visie zijn dagelijkse tools
 • U beschikt over een grote mate van resultaatgericht en organisatiesensitiviteit

Contact

This interim assignment has been recently filled. Applications will no longer be taken into consideration.

Michiel SintnicolaasManaging Partner

follow us on linkedinReference: MHS11763
+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn