This finance vacancy is already filled by Bridgewell.
Click here here for our actual finance vacancies.

Manager Financiën

ReferencePVV11353
OrganisationOmnivera GWZ
LocationZuid Holland
Salary / RateEuro 75.000 - 80.000 (full time)

Organisation

Omnivera GWZ is een woningcorporatie die opereert in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Zederik. Zij beheren circa 3.300 woningen en vier woonzorgcentra. Onder andere eengezinswoningen, appartementen, grondgebonden woningen en seniorenwoningen. Omnivera GWZ is een sociale huisvester en vindt huisvesting een eerste levensbehoefte. Tenslotte zorgt goed wonen voor een beter leven. Omnivera GWZ biedt goede betaalbare huisvesting voor huishoudens die voor huisvesting aangewezen zijn op de corporatie. Zij doet dit vanuit een huurdersgestuurde organisatie, waar keuzevrijheid een centrale waarde is.

Assignment

 • Levert vanuit een integrale managementvisie een constructieve bijdrage aan de MT-vergaderingen;
 • Levert inhoudelijke bijdragen aan de totstandkoming van ondernemingsplan, jaarplan, begroting en jaarverslag;
 • Stuurt de afdeling Financiën aan vanuit het principe van integraal Management;
 • Verantwoordelijk voor de gewenste output en besteding budgetten van de resultaatgebieden van de afdeling;
 • Zorgt voor actuele werkprocessen, procedures, continuïteit van de werkzaamheden, innovaties en kwaliteitszorg, afdelingsjaarplan en -begroting;
 • Initiatie, (laten) opstellen, implementatie en evaluatie van het strategisch en tactisch financieel beleid;
 • Bepalen financiële uitgangspunten (parameters) voor ondernemingsplan (financiële polsstok) en inzake jaarrekeningen en (meer)jarenbegrotingen;
 • Beoordelen van - en adviseren over - voorkomende financiële, fiscale en bedrijfseconomische zaken;
 • Het verrichten van financiële haalbaarheidsstudies; beoordelen van voorgenomen investeringen en bestedingen;
 • Vervult de beherende functie in het kader van de treasury;
 • Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid toelichting geven over financieel beleid en financiële rapportages aan de RvC.

Profile

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 7 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur ook bij een veeleisende organisatie in een transitie fase;
 • In staat te verbinden, een coachend Manager;
 • In staat out of the box te kunnen denken, verfrissende kijk op zaken hebben;
 • Beschikken over maatschappelijke drive;
 • Goede en stevige communicator, durft op inhoud het gesprek aan te gaan;
 • Integer, maar ook inspirerend en adviserend.

Deel deze vacature met jouw netwerk


Contact

This vacancy is already filled by Bridgewell. It is not possible to respond anymore. If you would like to receive additional information or have any questions, please contact the consultant mentioned below.

Paul van VlietManaging Partner

paul.vanvliet@bridgewell.nl
+31 (0)20 442 112 8

follow us on linkedinReference: PVV11353
+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn