This finance vacancy is already filled by Bridgewell.
Click here here for our actual finance vacancies.

Manager Control Publiek

ReferenceP256574
OrganisationHogeschool Rotterdam
LocationRotterdam
Salary / RateEuro 65.000 - 75.000

Organisation

Hogeschool Rotterdam is een dynamische kennisonderneming voor hoger beroepsonderwijs. Negentig opleidingen, verspreid over diverse locaties in de stad, in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT. 

Ruim 30.000 studenten en zo'n 3.000 medewerkers werken er aan hun carrière. Kenmerkend is de manier waarop: Hogeschool Rotterdam biedt praktijkgericht, doordacht en flexibel onderwijs dankzij haar Rotterdams Onderwijs Model. Dus wordt er gesproken over echte, vernieuwende projecten waarin haar studenten en medewerkers een belangrijke rol spelen.

Manager Control Publiek (0,8 – 1 fte)

De dienst Financiën & Studentregistratie heeft als stafdienst van Hogeschool Rotterdam een beleidsondersteunende, controlerende en uitvoerende taak ten aanzien van de financiële functie en studentregistratie.

Het grootste gedeelte van de bekostiging van de activiteiten binnen de hogeschool vindt plaats op basis van door het Rijk verstrekte gelden, de zogeheten publieke geldstroom. De publieke geldstroom is ongeveer 180 miljoen Euro groot. 

Het financieel geweten van de hogeschool op het gebied van publieke geldstromen is in de afdeling Planning & Control Publiek belegd. Het voorkomen van afbreukrisico is onderdeel van deze afdeling. De afdeling geeft op deze gebieden gevraagd en ongevraagd commentaar aan College van Bestuur, diensten en instituten omtrent aspecten betreffende risico’s, doelmatigheid, continuïteit, frauduleus handelen, e.d. Het aspect informatieverstrekking is in deze afdeling belegd. Daarnaast is de ondersteuning van zaken als externe verslaglegging, budgettering, e.d. alsmede het advies hierover ook als taak van deze afdeling opgenomen.

Assignment

Taken en verantwoordelijkheden

 • Aansturing van de afdeling (4 FTE’s)
 • Managementteam lid van de dienst F&S
 • Verzorgen van de managementinformatie binnen de hogeschool
 • Initiëren van verbeteringen in systemen en processen
 • Onderhouden van de contacten met instituten en andere diensten binnen de hogeschool
 • Ontwikkelen en implementeren van control methodieken en risicomanagement
 • Beleidsontwikkeling alsmede het opstellen van advies over deze processen vanuit F&S ten behoeve van het College van Bestuur
 • Begeleiden, adviseren en opleiden van instituten en diensten

Profile

Profiel van de geschikte kandidaat

 • Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO niveau, of een afgeronde HBO opleiding aangevuld met een Controllers opleiding
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie
 • Kennis van en gevoel voor bedrijfsprocessen binnen organisaties en hun onderlinge samenhang
 • In staat zijn een planning & control afdeling op te bouwen en zijn plek in de organisatie te geven •    Overtuigingskracht, daadkracht en besluitvaardigheid
 • Je bent organisatie sensitief: in staat te zijn te acteren in een maatschappelijk gestuurde omgeving
 • In staat zijn de rol van leidinggevende (integraal verantwoordelijk) te combineren met het lidmaatschap van het managementteam (teamspeler)

Wat biedt Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt minimaal € 4.421,74 en maximaal € 5.385,74 bruto per maand (schaal 13) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling en stellen u in staat een goede balans te realiseren tussen werk en privé.


Deel deze vacature met jouw netwerk


Contact

This vacancy is already filled by Bridgewell. It is not possible to respond anymore.

+31 (0)20 4421128
E-mail your question
Follow Bridgewell on LinkedIn